Chemicky odolné rukavice

Chemicky odolné rukavice

Design obrázek kategorie
Haberkorn s.r.o.
Generála Vlachého 305
747 62  Mokré Lazce
Česká republika
tel.: +420 553 757 800
fax: +420 553 757 819
ochr.prostredky@haberkorn.cz
Bezplatný kontakt pro slovenské zákazníky
tel.: 0800 042 204
fax: 0800 042 205
info@haberkorn.sk
Ochranné pracovní prostředky » Ochrana rukou » Chemicky odolné rukavice
Oddělovací linka
CHEMICKY ODOLNÉ RUKAVICE

Při výběru rukavic proti chemikáliím je nezbytné vědět, proti jakým konkrétním chemikáliím (včetně koncentrací) je potřeba pracovníka chránit a jakým způsobem může dojít ke styku s chemikálií (dlouhodobě nebo naopak, pouze při nepozornosti). Z toho je možno stanovit požadovanou třídu provedení. Na tomto základě je pak třeba z nabídky protichemických rukavic vybrat takové, které nejlépe vyhovují konkrétním podmínkám.

Není se přitom nutno obávat ani použití rukavic s „nízkou“ chemickou ochranou, protože nízká ochrana může spočívat v užším spektru chemikálií, kterým rukavice odolává, přičemž proti konkrétní chemické látce může být ochrana plně funkční a vůbec nemusí znamenat nízkou koncentraci konkrétní chemikálie. Podrobné informace je potřeba vždy hledat v návodu k výrobku. Z hlediska chemické odolnosti se rukavice zkouší proti permeaci, penetraci a bobtnání.


Permeace (propustnost) je proces, při kterém se chemikálie pohybuje přes materiál ochranných rukavic na molekulární úrovni. Je zde zahrnuta absorpce molekul chemikálie do povrchu na vnější straně, difúze molekul v materiálu a desorpce molekul z vnitřního povrchu materiálu rukavice.

 
 permeace po 1 minutě  permeace po 120 minutách

Penetrace (pronikání) znamená pohyb chemikálie nebo mikroorganismu pórovitými místy, švy, dírkami nebo jinými nedokonalostmi materiálu ochranných rukavic na úrovni, která není molekulární.

 

K bobtnání může dojít nezávisle na permeaci a penetraci. Nabobtnaná ochranná rukavice je ovšem nepoužitelná, proto by se měly používat jen ochranné rukavice s minimálním bobtnáním. Bobtnání probíhá podle dané chemikálie, se kterou přišla ochranná rukavice do styku.


Příklad:
   
  před kontaktem
s chemikálií
   nabobtnání po
8 hodinách
Oddělovací linka

© copyright Haberkorn s.r.o.    |     Mapa stránek  Ikona Sitemap     |     Textová verze stránek  Ikona text     |     Odběr novinek  Ikona News     |     RSS novinky  Ikona RSS     |     Facebook  Ikona Facebook     |     Google+  Ikona Google+