Ochrana hlavy

Ochrana hlavy

Design obrázek kategorie
Haberkorn s.r.o.
Generála Vlachého 305
747 62  Mokré Lazce
Česká republika
tel.: +420 553 757 800
fax: +420 553 757 819
ochr.prostredky@haberkorn.cz
Bezplatný kontakt pro slovenské zákazníky
tel.: 0800 042 204
fax: 0800 042 205
info@haberkorn.sk
Oddělovací linka
OCHRANA HLAVY

Hlava je nejcitlivější částí lidského těla. Právě proto je pro naše produkty charakteristická kombinace nejvyšší možné ochrany a zároveň maximálního uživatelského komfortu.

Ochranu hlavy lze dále rozdělit na samotnou ochranu hlavy, ochranu zraku a obličeje, ochranu sluchu a respirační ochranu.

Nejvyšší stupeň ochrany hlavy a jejího povrchu před úrazy lze zabezpečit ochrannými přilbami. Jejich ochranná funkce je dána materiálem a konstrukčním provedením. Ochranná přilba se sestává ze souboru prvků, které chrání lebeční část hlavy před ohrožením nebezpečnými riziky v pracovním procesu, zejména pak před mechanickými (náraz a průraz). Výrobce dále může určit další specifické ochrany proti riziku elektrického proudu, vysoké teplotě, záření aj.

K účinné ochraně zraku a obličeje se nejčastěji používají ochranné brýle a ochranné štíty. Ochranné brýle lze volit k ochraně zraku v případě, že není zapotřebí chránit celý obličej. V opačném případě je vhodné využít ochranné štíty, které navíc chrání ostatní části obličeje. Zrak lze chránit proti nárazům různé síly, optickému záření, roztaveným kovům a horkým pevným částicím, kapkám a postřiku kapalin, prachu, plynům, elektrickému oblouku vzniklému z krátkého spojení nebo kombinacím uvedených možností. Proti škodlivým plynům, výparům nebo částicím je vhodné zvolit odpovídající respirační ochranu.

Pro odpovídající ochranu sluchu před negativním působením hluku na člověka jsou určeny chrániče sluchu. Jejich použití je vyžadováno tam, kde se pomocí technických opatření nepodaří snížit hluk na přijatelnou míru. Použití chráničů sluchu je nezbytné při hladině zvuku vyšší než 85 dB. V opačném případě může dojít k nevratnému poškození sluchu. Na trhu je poměrně velké množství chráničů sluchu, při jejichž výběru je nezbytné vycházet z pokynů uvedených v ČSN EN 458. Je nutné vzít v úvahu požadavky na útlum hluku, komfort uživatele, nasazení a přijatelnost, pracovní prostředí, zdravotní potíže a kompatibilitu s jinými ochrannými prostředky hlavy.

Naše nabídka zahrnuje tyto skupiny ochranných prostředků hlavy:

  • Ochranné přilby a příslušenství
  • Ochranné brýle
  • Ochranné štíty
  • Mušlové chrániče sluchu
  • Zátkové chrániče sluchu
  • Únikové kukly
  • Masky a polomasky
  • Respirátory
Oddělovací linka

© copyright Haberkorn s.r.o.    |     Mapa stránek  Ikona Sitemap     |     Textová verze stránek  Ikona text     |     Odběr novinek  Ikona News     |     RSS novinky  Ikona RSS     |     Facebook  Ikona Facebook     |     Google+  Ikona Google+