Omezovače krouticího momentu

Omezovače krouticího momentu plní bezpečnostní funkci tam, kde je nutné chránit zařízení před nebezpečným přetížením a rázy stroje

Design obrázek kategorie
Haberkorn s.r.o.
Generála Vlachého 305
747 62  Mokré Lazce
Česká republika
tel.: +420 553 757 126
fax: +420 553 757 127
stroj.elementy@haberkorn.cz
Bezplatný kontakt pro slovenské zákazníky
tel.: 0800 042 204
fax: 0800 042 205
info@haberkorn.sk
Pohonné systémy » Hřídelová spojení » Omezovače krouticího momentu
Oddělovací linka
OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU

Omezovače krouticího momentu plní bezpečnostní funkci tam, kde je nutné chránit zařízení před nebezpečným přetížením a rázy stroje. Snižují tak neplánované prostoje a eliminují poruchy zařízení. Omezovače krouticího momentu jsou nastavitelné na definovanou mez a při jejím přesáhnutí odstaví zařízení z provozu.

V této oblasti spolupracujeme s renomovanou italskou firmou ComInTec S.r.l., která již 40 let vyrábí pod obchodní značkou OMC® komponenty pro přenos krouticího momentu, zvláště pak vyvíjí a vyrábí omezovače krouticího momentu s širokou škálou modelů.

Základní řadou jsou třecí DF omezovače krouticího momentu. Ty se dají použít jak pro paralelní spojení hřídelí (řetězem, řemenem, ozubeným kolem…), tak pro souosé spojení hřídelí v kombinaci s některou běžně používanou spojkou (pružnou, řetězovou…). Tyto omezovače se dále vyrábějí v různých modelových provedeních vhodných k dané aplikaci - s prodlouženým nábojem (při použití pohonného elementu s relativně velkými axiálními rozměry - trojřadé řetězové kolo), s prodlouženou hřídelí (pro snazší montáž přímo do skříně převodovky), s elektromechanickým spínačem (signál z těchto spínačů dává impuls k zastavení stroje). Tyto omezovače jsou vhodné pro stroje, kde se vyskytuje prach, nečistota apod. a kde není nutná synchronizace mezi hnací a hnanou částí stroje.

Mezistupněm mezi třecími a valivými omezovači jsou ekonomické kuličkové EDF/F omezovače. Tyto omezovače jsou bezúdržbové, eliminují torzní vůli a je možné na ně instalovat elektromechanický vypínač.

Další řadou jsou již zmíněné valivé DSS/DSR omezovače krouticího momentu a ty dělíme dle konstrukce na kuličkové nebo válečkové. Kuličkové omezovače jsou vysoce citlivé i u krátkodobě se vyskytujících špiček. Válečkové omezovače poskytují stabilní přenos i při vysokých krouticích momentech a vyskytujících se vibracích. Valivé omezovače se dají použít jako časovací, tzn. že po opětovném spojení obou částí stroje je poloha hnacího a hnaného hřídele synchronní nebo dle požadavku aplikace lze nastavit obnovení cyklu po 45°, 60°, 90°… Tyto omezovače jsou vhodné do vlhkého nebo mastného prostředí a opět se vyrábějí v celé řadě různých modelových provedení jak pro paralelní, tak koaxiální spojení hřídelí.

Preciznější z omezovačů, které splňují vlastnosti předchozí řady, jsou bezvůlové DSS/SG omezovače krouticího momentu. Tyto relativně nové produkty splňují další požadavky, a to jsou redukce velikosti a odstranění úhlové vůle. Samozřejmě jsou i modely pro koaxiální spojení, nově v kombinaci s vlnovcovou spojkou. Vyrábějí se v 5-ti velikostech o rozsahu jmenovitého krouticího momentu 5 – 700 Nm.

Pneumatické …/AP omezovače krouticího momentu jsou ovládány vnějším tlakem a z toho vyplývá také jejich hlavní výhoda: změna nastavení krouticího momentu za běhu stroje.

Produkty, které se částečně liší od ostatní produkce firmy ComIntec, jsou omezovače axiální síly DSA. Tato zařízení chrání komponenty lineárního posuvu proti případné kolizi při překročení nastavené síly v tahu/tlaku.

Velkou předností omezovačů firmy ComInTec je snadné nastavení prokluzovacího krouticího momentu. Po vhodném zvolení talířových pružin se nastavuje krouticí moment jen dotažením radiální matice. Hodnotě požadovaného krouticího momentu odpovídá určitý rozměr dotažení matice (vzdálenost čela matice od příruby). Toto nastavení se nazývá Kalibrační systém s “H” rozměrem. Tento rozměr je uveden u každého typu omezovače, tzn. že pro nastavení není nutný žádný momentový klíč, ale jen posuvné měřítko.

Pro dlouhou životnost a bezvadný chod je vhodné použít u všech typů omezovačů elektromechanický vypínač, příp. indukční snímač, který při zásahu omezovače vypne pohon nebo jinak upozorní obsluhu stroje na případný problém.

Oddělovací linka
ON-LINE VÝPOČTOVÝ FORMULÁŘ
Oddělovací linka
CAD KNIHOVNY PRVKŮ
Oddělovací linka

© copyright Haberkorn s.r.o.    |     Mapa stránek  Ikona Sitemap     |     Textová verze stránek  Ikona text     |     Odběr novinek  Ikona News     |     RSS novinky  Ikona RSS     |     Facebook  Ikona Facebook     |     Google+  Ikona Google+