Chemicky odolné rukavice

Chemicky odolné rukavice

Design obrázek kategorie
Haberkorn s.r.o.
Generála Vlachého 305
747 62  Mokré Lazce
Česká republika
tel.: +420 553 757 800
fax: +420 553 757 819
ochr.prostredky@haberkorn.cz
Bezplatný kontakt pre slovenských zákazníkov
tel.: 0800 042 204
fax: 0800 042 205
info@haberkorn.sk
Ochranné pracovné prostriedky » Ochrana rúk » Chemicky odolné rukavice
Oddělovací linka
CHEMICKY ODOLNÉ RUKAVICE

Pri výbere rukavíc proti chemikáliám je nutné vedieť, proti akým konkrétnym chemikáliám (vrátane koncentrácií) je treba pracovníka chrániť a akým spôsobom môže dôjsť k styku s chemikáliou (dlhodobo alebo naopak len pri nepozornosti). Podľa toho je možné určiť požadovanú triedu prevedenia. Na tomto základe treba z ponuky protichemických rukavíc vybrať také, ktoré najlepšie vyhovujú konkrétnym podmienkam.

Netreba sa pritom obávať ani použitia rukavíc s „nízkou“ chemickou ochranou, pretože nízka ochrana môže spočívať v užšom spektre chemikálií, ktorým rukavica odoláva, pričom proti konkrétnej chemickej látke môže byť ochrana plne funkčná a vôbec nemusí znamenať nízku koncentráciu konkrétnej chemikálie. Podrobné informácie je treba vždy hľadať v návode k výrobku. Z hľadiska chemickej odolnosti sa rukavice skúšajú proti permeácii, penetrácii a bobtnaniu.


Permeácia (priepustnosť) je proces, pri ktorom sa chemikália pohybuje cez materiál ochranných rukavíc na molekulárnej úrovni. Spadá sem absorpcia molekúl chemikálie do povrchu na vonkajšej strane, difúzia molekúl v materiáli a desorpcia molekúl z vnútorného povrchu materiálu rukavice.

 
 permeácia po 1 minúte  permeácia po 120 minutách

Penetrácia (prenikanie) znamená pohyb chemikálie alebo mikroorganizmu pórovitými miestami, švami, dierkami alebo inými nedokonalosťami materiálu ochranných rukavíc na úrovni, ktorá nie je molekulárna.

 

K bobtnaniu môže dôjsť nezávisle od permeácie a penetrácie. Nabobtnaná ochranná rukavica je však nepoužiteľná, preto by sa mali používať len ochranné rukavice s minimálnym bobtnaním. Bobtnanie prebieha podľa danej chemikálie, s ktorou prišla ochranná rukavica do styku.


Príklad:
   
  pred kontaktom
s chemikáliou
   nabobtnanie po
8 hodinách
Oddělovací linka

© copyright Haberkorn s.r.o.    |     Mapa stránok  Ikona Sitemap     |     Textová verzia stránok  Ikona text     |     Odoberanie noviniek  Ikona News     |     RSS novinky  Ikona RSS     |     Facebook  Ikona Facebook     |     Google+  Ikona Google+