Dopravníky s pohonom vo vnútri bubna

Váš partner pro stavbu strojů, nabízející široký sortiment výrobků a služeb

Design obrázek kategorie
Haberkorn s.r.o.
Generála Vlachého 305
747 62  Mokré Lazce
Česká republika
tel.: +420 553 757 145
fax: +420 553 757 120
staveb.systemy@haberkorn.cz
Bezplatný kontakt pre slovenských zákazníkov
tel.: 0800 042 204
fax: 0800 042 205
info@haberkorn.sk
Dopravníkové systémy » Pásové dopravníky » Dopravníky s pohonom vo vnútri bubna
Oddělovací linka
DOPRAVNÍKY S POHONOM VO VNÚTRI BUBNA

Technické riešenie štandardného pásového dopravníka s pohonom v bubne:

 • základný rám dopravníka z hliníkových drážkovaných profilov stavebnicového systému item
 • kompaktný hnací oceľový bubon s motorom a planétovou prevodovkou s možnosťou použitia v ľubovoľných dĺžkach v rozsahu od 300 do 1000 mm
 • kompaktný hnaný oceľový bubon
 • hliníkové držiaky hnacieho a hnaného bubna s naklápacími guličkovými ložiskami pre zoradenie a dopnutie transportného pása
 • pohon tvorený vlastným hnacím bubnom, skladajúcim sa z jednofázového alebo trojfázového asynchrónneho elektromotora a planétovej prevodovky
 • transportný pás rôznych vlastností /PVC, PU, textilný pás – podobnejší opis pásov viď kapitola 10/ i výrobcov. Možnosť doplnenia pásu o priečne unášače vodiace kliny a vlnovce
 • podkladový plech pod hornou vetvou pásu pre jeho podoprenie po celej ploche a zníženie trenia
 • podporné valčeky priemeru 50 mm /Al alebo PVC/ umiestnené pod dolnou vetvou pásu pri dlhších dopravníkoch /nad 2m/, brániace jeho nadmernému previsu
 • rýchlosť konštantná alebo s možnosťou regulácie použitím frekvenčného meniča
 • podstava, rovnako ako základný rám, z hliníkových drážkovaných profilov stavebnicového systému item. Variant tiež vo výškovo prestaviteľnom /ručne, elektropohonom/ alebo šikmom prevedení
 • možnosť dodania včítane elektrického zapojenia s motorovým spúšťačom alebo s frekvenčným meničom 

Prednosti pásových dopravníkov s pohonom v bubne:

 • malý zástavbový priestor dopravníka – pohon nepresahuje cez rozmery dopravníka
 • dopravníky vyrábané podľa požiadaviek zákazníka, tzv. „na mieru“
 • možnosť riešiť špeciálne požiadavky zákazníkov ako napr. dopravník do ESD prostredia
 • široká ponuka pásov umožňujúcich nájsť optimálne riešenie pre zákazníka s ohľadom na materiál a vlastnosti pásov /napr. potravinársky, odolný voči olejov alebo adhezívny, farebné prevedenie čierny, modrý, zelený alebo biely/
 • kostra dopravníka tvorená profilmi stavebnicového systému item s možnosťou jednoduchého pripojenia ďalších profilov alebo doplňujúcich technológií, popr. možnosť v budúcnosti dopravník modifikovať
 • tichý chod predurčujúci dopravníky integrovať do montážnych liniek so stálou obsluhou

Voliteľné príslušenstvo pásových dopravníkov s pohonom v bubne:

 • elektrické zapojenie dopravníka včítane prvkov ako optické čidlá s odrazkou, bezpečnostné STOP tlačidlá, frekvenčný menič, motorový spúšťač a pod.
 • podstava
 • elektromotor 1 x 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V
 • nerezový podkladový plech s pravouhlými alebo šikmými ohybmi pre vedenie materiálu
 • bočné vedenie nastaviteľné iba v horizontálnom alebo horizontálnom i vertikálnom smere
 • mechanické koncové dorazy 

Špeciálne riešenie pásových dopravníkov s pohonom v bubne:

 • dopravník bez podstavy – vhodný na vmontovanie dopravníka do zákazníkovho zariadenia
 • dopravník s podstavou, rampou a osvetlením – pre operácie prebiehajúce priamo na dopravníku
 • lomený dopravník s pohonom v bubne – pre výškovú zmenu toku materiálu
 • dopravník s pásom do ESD prostredia – na prepravu materiálu predovšetkým v elektrotechnickom priemysle, kedy je treba zaistiť, aby nedošlo k statickému výboju
 • dopravník s drôteným pásom – na prepravu materiálu s vysokou teplotou alebo materiálu s ostrými hranami
Oddělovací linka
DOPRAVNÍKY S POHONOM VO VNÚTRI BUBNA 80C TR – PARAMETRE

Pásový dopravník s pohonem v bubnu 80C TR Pásový dopravník s pohonem v bubnu 80C TR - výkres

Štandardné parametre
Dĺžka dopravníka 600 – 10 000 mm
Šírka pásu 300 – 1 000 mm
Zaťaženie dopravníka 20 kg/m
Pohon 1 x 230 V, 3 x 230 V, 3 x 400 V
Rýchlosť pásu * 5 - 46 m/min
Transportný pás PVC, PU, textilný
Prevádzková teplota 10 – 80 °C
Priemer bubnov 84 mm
* Možnosť regulácie rýchlosti pomocou frekvenčného meniča v rozsahu 40 – 150 % (menovitá rýchlosť = 100 %).
Vyššie uvedené údaje sú štandardné. Iné hodnoty na vyžiadanie.

 

Oddělovací linka
ON-LINE DOPYTOVÝ FORMULÁR
Oddělovací linka

© copyright Haberkorn s.r.o.    |     Mapa stránok  Ikona Sitemap     |     Textová verzia stránok  Ikona text     |     Odoberanie noviniek  Ikona News     |     RSS novinky  Ikona RSS     |     Facebook  Ikona Facebook     |     Google+  Ikona Google+