Lomené dopravníky

Váš partner pro stavbu strojů, nabízející široký sortiment výrobků a služeb

Design obrázek kategorie
Haberkorn s.r.o.
Generála Vlachého 305
747 62  Mokré Lazce
Česká republika
tel.: +420 553 757 145
fax: +420 553 757 120
staveb.systemy@haberkorn.cz
Bezplatný kontakt pre slovenských zákazníkov
tel.: 0800 042 204
fax: 0800 042 205
info@haberkorn.sk
Dopravníkové systémy » Lomené dopravníky
Oddělovací linka
LOMENÉ DOPRAVNÍKY

Lomené dopravníky sú určené prevažne k preprave kusových výrobkov rôznych vlastnosti predovšetkým tam, kde je potrebná výšková zmena toku materiálu (napr. pri vynášaní výrobkov do zásobníku stroja).
Sú vhodné tak k samostatnému použitiu ako aj pre vmontovanie do väčších dopravných celkov, popr. výrobných a montážnych liniek. Vyznačujú sa ľahkou a pevnou konštrukciou z eloxovaných hliníkových profilov, moderným designom a veľkou variabilitou prevedenia.

Technické riešenie štandardného lomeného dopravníku:

 • základný rám dopravníka z hliníkových drážkovaných profilov stavebnicového systému item
 • kompaktní hnací a hnaný oceľový bubon (plastové ozubené kolesá)
 • hliníkové držiaky hnacích a hnaných bubnov (ozubených kolies) s naklápacími guličkovými ložiskami pre zoradenie a dopnutie transportného pásu
 • pohon tvorený kompaktnou jednotkou, skladajúcou sa z trojfázového asynchrónneho elektromotora a závitovkovej prevodovky. , príp. pohon doplnený o vložený prevod s ozubeným.Pri väčších zaťaženiach použitie kužeľočelnej prevodovky
 • transportní pás rôznych vlastnosti i výrobcov (PVC, PU, textilní, PP, PE, POM, PA – podrobnejší popis pásov viď kapitola 10). Možnosť doplnenia pásov o priečne unášače, vodiace kliny a vlnovce.
 • podkladový plech (plastové klzné vedenie) pod hornou vetvou pásu pre jeho podoprenie a zníženie trenia
 • podperné valčeky priemeru 50 mm /Al alebo PVC/ umiestnené pod dolnou vetvou pásu pri dlhších dopravníkoch /nad 2m/, brániace jeho nadmernému previsu
 • rýchlosť konštantná alebo s možnosťou regulácie použitiam frekvenčného meniča. U dopravníku s vloženým prevodom ďalej možnosť zmeny menovitej rýchlosti výmenou vloženého prevodu, skladajúceho sa z ozubeného remeňa, dvoch remeníc a napínacej kladky
 • podstava, rovnako ako základný rám z hliníkových drážkovaných profilov stavebnicového systému item. Variant tiež vo výškovo prestaviteľnom /ručne, elektropohonom/ alebo šikmom prevedenie
 • možnosť dodania včítane elektrického zapojenia s motorovým spúšťačom alebo s frekvenčným meničom

Prednosti lomených dopravníkov:

 • pri kombinácii s inými dopravníkmi možnosť zostaviť linky o rôznych výškových úrovniach
 • dopravníky vyrábané podľa požiadaviek zákazníka, tzv. „na mieru“
 • možnosť riešiť ako je napr. dopravník do ESD prostredia
 • široká ponuka pásov umožňujúca zvoliť optimálne riešenie pre zákazníka s ohľadom na materiál a vlastnosti pásov (napr. potravinársky, odolný voči olejom alebo adhezívny, farebné prevedenie čierny, modrý, zelený alebo biely)
 • kostra dopravníka tvorená profilmi stavebnicového systému item s možnosťou jednoduchého pripojenia ďalších profilov alebo doplňujúcich technológií, príp. možnosť v budúcnosti dopravník modifikovať
 • tichý chod predurčujúci dopravníky vmontovať ich do montážnych liniek so stálou obsluhou

Voliteľné príslušenstvo lomených pásových dopravníkov:

 • elektrické zapojenie dopravníka včítane prvkov ako optické čidlá s odrazkou, bezpečnostné STOP tlačidlá, frekvenčný menič, motorový spúšťač a pod.
 • podstava
 • elektromotor 1 x 230 V
 • vedenie so zvýšenými okraji pre vedenie materiálu
 • bočné vedenie nastaviteľné iba v horizontálnom alebo v horizontálnom i vertikálnom smere
 • mechanické koncové dorazy

Špeciálne riešenie lomených pásových dopravníkov:

 • Dopravník bez podstavy – vhodný na vmontovanie dopravníka do zákazníkovho zariadenia
 • Dopravník s podstavou, rampou a osvetlením – pre operácie prebiehajúce priamo na dopravníku
 • Dopravník s pásom do ESD prostredia – na prepravu materiálu predovšetkým v elektrotechnickom priemysle, kedy je treba zaistiť, aby nedošlo k statickému výboju
 • Dopravník s drôteným pásom – určený pre prepravu materiálu s vysokou teplotou alebo materiálu s ostrými hranami
Oddělovací linka

© copyright Haberkorn s.r.o.    |     Mapa stránok  Ikona Sitemap     |     Textová verzia stránok  Ikona text     |     Odoberanie noviniek  Ikona News     |     RSS novinky  Ikona RSS     |     Facebook  Ikona Facebook     |     Google+  Ikona Google+