Ochrana hlavy

Ochrana hlavy

Design obrázek kategorie
Haberkorn s.r.o.
Generála Vlachého 305
747 62  Mokré Lazce
Česká republika
tel.: +420 553 757 800
fax: +420 553 757 819
ochr.prostredky@haberkorn.cz
Bezplatný kontakt pre slovenských zákazníkov
tel.: 0800 042 204
fax: 0800 042 205
info@haberkorn.sk
Oddělovací linka
OCHRANA HLAVY

Hlava je najcitlivejšia časť ľudského tela. Práve preto je pre naše produkty charakteristická kombinácia najvyššej možnej ochrany a zároveň maximálneho komfortu používateľa.

Ochranu hlavy môžeme ďalej rozdeliť na samotnú ochranu hlavy, ochranu zraku a tváre, ochranu sluchu a respiračnú ochranu.

Najvyšší stupeň ochrany hlavy a jej povrchu pred úrazmi môžno zabezpečiť ochrannými prilbami. Ich ochranná funkcia je daná materiálom a konštrukčným prevedením. Ochranná prilba pozostáva zo súboru prvkov, ktoré chránia lebečnú časť hlavy pred ohrozením nebezpečnými rizikami v pracovnom procese, obzvlášť pred mechanickými (náraz a prieraz). Výrobca ďalej môže určiť ďalšie špecifické ochrany proti riziku zasiahnutia elektrickým prúdom, vysokej teplote, žiarenia a pod.

Ako účinná ochrana zraku a tváre sa najčastejšie používajú ochranné okuliare a ochranné štíty. Ochranné okuliare sú na ochranu zraku vhodné v prípade, že nie je potrebné chrániť celú tvár. V opačnom prípade je vhodné využiť ochranné štíty, ktoré chránia aj ostatné časti tváre. Zrak je možné chrániť   proti nárazom rôznej sily, optickému žiareniu, roztaveným kovom a horúcim pevným časticiam, kvapkám a postreku kvapalín, prachu, plynom, elektrickému oblúku vzniknutému z krátkeho spojenia alebo kombináciám uvedených možností. Proti škodlivým plynom, výparom alebo časticiam je vhodné zvoliť zodpovedajúcu  respiračnú ochranu.

Na zodpovedajúcu ochranu sluchu pred negatívnym pôsobením hluku na človeka sú určené chrániče sluchu. Ich použitie sa vyžaduje tam, kde sa pomocou technických opatrení nepodarí znížiť hluk na prijateľnú mieru. Použitie chráničov sluchu je nevyhnutné pri hladine zvuku vyššej ako 85 dB. V opačnom prípade môže dôjsť k nevratnému poškodeniu sluchu. Na trhu je pomerne veľké množstvo chráničov sluchu, pri ich výbere je nutné vychádzať z pokynov uvedených v ČSN EN 458. Je nutné vziať do úvahy požiadavky na útlm hluku, komfort používateľa, nasadenie a prijateľnosť, pracovné prostredie, zdravotné obtiaže a kompatibilitu s inými ochrannými prostriedkami hlavy.

Ponúkame tieto skupiny ochrany hlavy:

  • Ochranné prilby a príslušenstvo
  • Ochranné okuliare
  • Ochranné štíty
  • Mušľové chrániče sluchu
  • Zátkové chrániče sluchu
  • Únikové kukly
  • Masky a polomasky
  • Respirátory
Oddělovací linka

© copyright Haberkorn s.r.o.    |     Mapa stránok  Ikona Sitemap     |     Textová verzia stránok  Ikona text     |     Odoberanie noviniek  Ikona News     |     RSS novinky  Ikona RSS     |     Facebook  Ikona Facebook     |     Google+  Ikona Google+