Remeňové dopravníky

Váš partner pro stavbu strojů, nabízející široký sortiment výrobků a služeb

Design obrázek kategorie
Haberkorn s.r.o.
Generála Vlachého 305
747 62  Mokré Lazce
Česká republika
tel.: +420 553 757 145
fax: +420 553 757 120
staveb.systemy@haberkorn.cz
Bezplatný kontakt pre slovenských zákazníkov
tel.: 0800 042 204
fax: 0800 042 205
info@haberkorn.sk
Dopravníkové systémy » Remeňové dopravníky
Oddělovací linka
REMEŇOVÉ DOPRAVNÍKY

Remeňové dopravníky sú určené výhrade na prepravu kusových výrobkov väčších rozmerov, kedy jeden z rozmerov je niekoľkonásobne väčší než ostatné /tyče, hranoly a pod./ Sú vhodné tak na samostatné použitie ako aj pre zástavbu do väčších dopravných celkov, popr. výrobných a montážnych liniek. Vyznačujú sa ľahkou a pevnou konštrukciou z eloxovaných hliníkových profilov, moderným designom a veľkou variabilitou prevedenia. 

Technické riešenie štandardného remeňového dopravníka:

 • základný rám dopravníka z hliníkových drážkovaných profilov stavebnicového systému item
 • hnacia a hnaná hliníková remenica
 • hliníkové držiaky hnacích a hnaných remeníc s naklápacími guličkovými ložiskami pre zoradenie a dopnutie transportného remeňa
 • pohon tvorený kompaktnou jednotkou, skladajúcou sa z trojfázového asynchrónneho elektromotora a závitovkovej prevodovky, príp. pohon doplnený o vložený prevod s ozubeným remeňom. Pri väčších záťažiach použitie kužeľočelnej prevodovky
 • transportné remene rôznych vlastností /PU, PU s textilnou vrstvou pre zníženie hluku a akumuláciu materiálu/
 • plastové klzné vedenie s nízkou alebo zvýšenou vnútornou hranou pod hornou vetvou remeňa pre jeho podoprenie po celej ploche a zníženie trenia
 • podľa charakteru dopravovaného materiálu možnosť voľby rôzneho počtu vetiev remeňového dopravníka
 • rýchlosť konštantná alebo s možnosťou regulácie s použitím frekvenčného meniča. Pri dopravníku s vloženým prevodom ďalej možnosť zmeny menovitej rýchlosti výmenou vloženého prevodu, skladajúceho sa z ozubeného remeňa, dvoch remeníc a napínacej kladky
 • podstava, rovnako ako základný rám z hliníkových drážkovaných profilov stavebnicového systému item. Variant tiež vo výškovo prestaviteľnom /ručne, pohonom/ alebo šikmom prevedení
 • možnosť dodania včítane elektrického zapojenia s motorovým spúšťačom alebo s frekvenčným meničom 

Prednosti remeňových dopravníkov:

 • vyššia únosnosť ako pri pásových dopravníkoch
 • možnosť prepravovať veľmi široké alebo dlhé predmety
 • vďaka medzere medzi jednotlivými vetvami možnosť prepravovať i premety zasahujúce pod úroveň hornej vetvy dopravníka
 • rýchla montáž a dodanie dopravníkov – dodací termín dopravníka v štandardnom prevedenie do 14 dní
 • dopravníky vyrábané podľa požiadaviek zákazníka, tzv. „na mieru“
 • možnosť riešiť špeciálne požiadavky zákazníkov ako napr. dopravník do ESD prostredia
 • možnosť uskutočňovania špeciálnych technologických či výrobných operácií priamo na dopravníku /napr. ofukovanie, odmasťovanie, odkvapkávanie oleja do vane pod dopravníkom atď./
 • voliteľný počet vetiev podľa charakteru dopravovaného materiálu
 • kostra dopravníka tvorená profilmi stavebnicového systému item s možnosťou jednoduchého pripojenia ďalších profilov alebo doplňujúcich technológií, príp. možnosť v budúcnosti dopravník modifikovať
 • tichý chod predurčujúci dopravníky vmontovať ich do montážnych liniek so stálou obsluhou

Voliteľné príslušenstvo remeňových dopravníkov:

 • elektrické zapojenie dopravníka včítane prvkov ako optické čidlá s odrazkou, bezpečnostné STOP tlačidlá, frekvenčný menič, motorový spúšťač a pod.
 • podstava
 • elektromotor 1 x 230 V
 • plastové kĺzne vedenie so zvýšenými okrami pre vedenie materiálu
 • bočné vedenie nastaviteľné iba v horizontálnom alebo v horizontálnom i vertikálnom smere
 • mechanické koncové dorazy

Špeciálne riešenia:

 • Dopravník bez podstavy – vhodný na vmontovanie dopravníka do zákazníkovho zariadenia
 • Dopravník s podstavou, rampou a osvetlením – pre operácie prebiehajúce priamo na dopravníku
 • Dopravník s prestaviteľnou vetvou – na dopravu kusového materiálu rôznej šírky
 • Dopravník s polyuretánovým remeňom – dopravník do prostredia s výskytom oleja
 • Dopravník s remeňom do ESD prostredia – na prepravu materiálu predovšetkým v elektrotechnickom priemysle, kedy je treba zaistiť, aby nedošlo k statickému výboju
Oddělovací linka

© copyright Haberkorn s.r.o.    |     Mapa stránok  Ikona Sitemap     |     Textová verzia stránok  Ikona text     |     Odoberanie noviniek  Ikona News     |     RSS novinky  Ikona RSS     |     Facebook  Ikona Facebook     |     Google+  Ikona Google+