Bezpečnostní zábradlí

Stavebnicový systém bezpečnostního zábradlí X-Rail slouží jako ochrana proti pádu, která zvyšuje bezpečnost v průmyslovém prostředí a snižuje rizika spojená s pádem předmětů a poškozením zařízení a samozřejmě brání pádu osob nebo jejich zranění při pádu.

Je ideálním doplňkem ocelových ochranných oplocení Axelent.Instalace do mezipater

Zábradlí se nejčastěji instaluje do mezipater tzv. mezaninu, tedy otevřeného vyvýšeného podlaží do prostoru haly. Právě zde je největší riziko pádu.

Design zábradlí

Modulární design zábradlí X-Rail, lze použít jak v kombinaci se standardními panely s pletivem, nebo s plnými výplněmi, tak i bez nich, namontované mezi sloupky.

Výška sloupků je pak buď 1.400 mm, nebo 2.300 mm. Zábradlí lze instalovat jak z vnitřní, tak vnější pohledové strany.

Modulární systém zábradlí

     

Okopová deska

Volitelně je pak k dispozici okopová deska ve spodní části zábradlí, která brání průchodu chodidla nebo drobnějších předmětů.

Splňuje světové standardy

Bezpečnostní zábradlí X-Rail bylo testováno a schváleno dle standardů v Evropě, Austrálii a USA:

  • DIN EN ISO 14122-3: 2016
  • BS 6180:2011
  • AS 1657:2018
  • OSHA 1910.29

Velice snadná montáž

Montáž zábradlí je prováděná běžně dostupným dílenským nářadím, bez nutnosti speciální proškolení montážníků.

Přesvědčte se sami v instalačním videu:

Video - představení bezpečnostního zábradlí

X-Rail bezpečnostní zábradlí