Systémy pro stavbu podest a schodišť

31 item24.de/en/epaper-wbs item24.de/en/epaper-lp item24.de/en/epaper-mb item24.de/en/epaper-xm Řada XMS Vždy jsme tu pro vás. Vždy aktuální: Na našich webových stránkách item24.com naleznete další informace o všech produktech a technologiích, které společnost item nabízí. Technické změny a chyby jsou vyhrazeny. Všechna práva jsou vyhrazena. Použití textů a ilustrací nebo jakýchkoli přetisků je možné pouze s naším předchozím písemným souhlasem. To platí zejména pro kopírování, překlady nebo použití v elektronic- kých systémech.   je registrovaná ochranná známka společnosti item Industrie- technik GmbH. © item Industrietechnik GmbH 2016 Katalogy ostatních výrobků. Systém pracovních stolů Stavební systém se štíhlou výrobou Stavební systém MB Automatický systém item24.de/en/epaper-au Koncepce, návrh a realizace item Industrietechnik GmbH Fotografie item Industrietechnik GmbH Máte k dispozici všechny informace, které potřebujete. Katalogy výrobků naleznete on-line ve formě přehledných elektronických dokumentů. Stačí si jen vybrat a prohlížet! Patenty Jakékoliv kopírování chráněných výrobků je porušením práv a jako takové podléhá ná- hradě škody. Údaje a ilustrace obsažené v tomto katalogu nezbavují uživatele povinnosti si ověřit, zda nejsou porušena práva průmyslového vlastnictví třetích stran. Odpovědnost za výrobek Společnost item je v rozsahu platných právních předpisů odpovědná za uvedené vlastnosti výrobků obsažených v tomto katalogu. Jakékoliv nároky přesahující uvedený rámec - zejména pokud jde o produkty třetích stran, které využívají výrobky obsažené v tomto katalogu - jsou výslovně vyloučeny. Podmínky použití Výrobky zahrnuté do stavebního systému MB společnosti item jsou určeny pro použití v suchém prostředí a v teplotním rozsahu od -20°C do + 70°C, pokud to není uvedeno jinak. Pokud mají být výrobky použity za jiných podmínek, je nutno se poradit se společ- ností item. Shoda se směrnicí 2011/65/EU („RoHS“) Společnost item se dobrovolně zavázala, že nebude používat nebezpečné látky uvedené ve směrnici 2011/65/EU ve výrobcích, které prodává, a to bez ohledu na jejich následný účel, který ve většině případů nespadá do rozsahu této směrnice. MB Building Kit System 8 TheComprehensiveCatalogue 3 The ergonomic work bench system. ComprehensiveCatalogue 2.2 :RUN%HQFK6\VWHP :RUN%HQFK6\VWHP IncludingNewProducts 2014/I IncludingNewProducts 2014/I The LeanProductionBuildingKitSystem– profile tube systemD30. ComprehensiveCatalogue 2.1 Line XMS – the integrated machine concept NewProducts 2012/ II A head-start in automation. ComprehensiveCatalogue A head-start inautomation.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk1NjQ0