Stavebnicový systém MB 9 - CZ

Koncepce, návrh a realizace item Industrietechnik GmbH Fotografie item Industrietechnik GmbH Patenty Na celou řadu komponent a výrobků uvedených v tomto katalogu se vztahují ochranná práva. Upozorňujeme na to, že jakékoli kopírování chráněných výrobků je porušením práv a zakládá nárok na náhradu škody. Informace a obrázky uvedené v tomto katalogu nezbavují uživatele povinnosti ověřit si případné nároky plynoucí z ochranných práv třetí strany. Odpovědnost za výrobky Firma item ručí v rámci zákonných ustanovení za deklarované vlastnosti výrobků uvedených v tomto katalogu. Nároky překračující tento rámec odpovědnosti – uplatňované zejména u výrobků, které vyrobily třetí strany z výrobků obsažených v tomto katalogu – jsou vyloučeny. Podmínky pro použití Prvky stavebnicového systému MB firmy item jsou určeny pro používání v suchých prostorách při teplotách od -20°C do +70°C. Pro používání mimo tento rámec je nezbytná konzultace se společností item. Shoda se směrnicí 2011/65/EU („RoHS“) Na základě dobrovolného závazku se firma item rozhodla, že ve výrobcích, které prodává, již nebude nadále používat nebezpečné látky ve smyslu směrnice 2011/65/EU („RoHS“), to platí bez ohledu na následné použití našich výrobků, které ve většině případů nespadá pod tuto směrnici. Z tohoto důvodu výrobky uvedené v tomto katalogu, až na několik pochopitelných výjimek, splňují směrnici 2011/65/EU. Výrobky, které spadají do těchto výjimek, jsou uvedeny v aktualizovaném seznamu, který našim zákazníkům poskytneme na vyžádání. Technické změny a chyby vyhrazeny. Všechna práva vyhrazena. Používání textů a obrázku resp. kopií – i částečné – je možné pouze s písemným souhlasem společnosti item. To platí zejména pro kopírování, překládání nebo používání v elektronické podobě.  je registrovanou ochranou známkou společnosti item Industrietechnik GmbH. © item Industrietechnik GmbH 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk1NjQ0