Mazání řetězů

www.haberkorn.cz  eshop.haberkorn.cz Tiráž: Za typografické a tiskové chyby nebo opomenutí nepřebíráme žádnou odpovědnost. Použití textu a ilustrací uvedených v katalogu nebo publikování byť jeho částí jsou možné pouze s naším písemným souhlasem. Na všechny dodávky se vztahují Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na našich webových stránkách www.haberkorn.cz. © Haberkorn s.r.o. – Mokré Lazce 11/2019. Haberkorn s.r.o. Generála Vlachého 305 747 62 Mokré Lazce tel.: +420 553 757 111 e-mail: info@haberkorn.cz Divize Strojní elementy tel.: +420 553 757 130 e-mail: retezy@haberkorn.cz Bezplatný kontakt pro Slovensko tel.: 0800 042 204 e-mail: retaze@haberkorn.sk Pečlivý výběr správného prvotního maziva pro danou aplikaci hraje zásadní roli při zajišťování řízeného prodloužení řetězu a prodloužení životnosti. Kromě maziva samotného je pro následnou výkonnost řetězu v provozu rozhodující také správná technika aplikace maziva. Řešení pro mazání řetězů Správné používání maziv Prvotní maziva Přehled teplotních rozsahů IPW ˚C IP2 Standardní mazivo s dobrým účinkem mazání a vynikají- cí ochranou proti korozi pro všechny aplikace. IP3 Mazivo pro vysokorychlostní pohony s dlouhou životností, zcela bez kapání a stříkání. IPW Vysoce výkonný mazací vosk s dobrými adhezními vlast- nostmi a vynikající odolností proti opotřebení, umožňující podstatně delší intervaly ná- sledného mazání. Lze ho bez problémů používat v praš- ném prostředí. IP4 Tepelně stabilní mazivo pro vysoké provozní teploty, kte- ré poskytuje dobrou ochranu proti opotřebení a korozi. IP9 Ochrana proti korozi pro kon- zervaci s minimálním maza- cím účinkem. IP14 Suché mazivo pro pomalé řetězové pohony a nízké až střední zatížení. IP16 Potravinářské mazivo s dob- rou odolností proti opotře- bení a korozi. Splňuje přísné požadavky USDA‑H1 a LMBG (NSF č. 154891). IP0 Nízkoteplotní mazivo s opti- málním mazacím účinkem. Zůstává tekuté v celém roz- sahu teplot. Důležité

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk1NjQ0