Udržitelnost

Po vzoru naší rakouské centrály jsme se v loňském roce začali více zaměřovat na koncept udržitelnosti.

Tento koncept zahrnuje širokou škálu aktivit. Patří mezi ně aktivity vedoucí ke snižování produkce CO2, a to v nejrůznějších oblastech – od ekologičtější flotily firemních automobilů, přes cestování zaměstnanců do práce, snižování spotřeby energií, instalace solárních panelů, až po přizpůsobení výrobních procesů. 

Chovat se udržitelně znamená, chovat se nyní tak, abychom zachovali svět pro budoucí generace.

Momentálně jsme se zaměřili na zdraví zaměstnanců, ekologickou mobilitu, zlepšení procesů a snižování energií ve firmě. Letos jsme se také poprvé zapojili do mezinárodního Dne bez aut a připravili pro zaměstnance odměny za to, že dorazili do práce udržitelně. Každý si mohl vyzkoušet a otestovat různé modely kol a elektrokol nebo si nechat udělat servis svého vlastního kola.

 


Aktualizováno: 20. 5. 2022