Třídění odpadu

Třídění odpadu by mělo být již běžnou každodenní záležitostí, jak v domácnostech, tak i na všech pracovištích, bohužel tomu tak všude není.

Česká republika se dlouhodobě drží na evropské špici v žebříčku zemí s nevětším podílem vytříděného odpadu, což je skvělé, ale stále máme co zlepšovat. Celá skupina Haberkorn se řadí mezi společensky zodpovědné firmy, které dbají na třídění a redukci odpadu ve firmě a naše česká pobočka nezůstává pozadu.

Třídíme plasty, papír, sklo, elektroodpad a samozřejmostí je správná likvidace nebezpečného odpadu, kovu a dalšího zbytkového odpadu. V loňském roce jsme se také rozhodli zrušit nákup plastových lahví s vodou a nahradili jsme je skleněnými karafami na pitnou vodu z kohoutku. Zredukovali jsme tak produkci nadbytečného plastu a stále zjišťujeme možnosti, jak se v oblasti třídění odpadu posunout dále. Dbáme také na celkovou informovanost zaměstnanců, aby každý věděl jak a co třídit.

Nejen, že třídění odpadu pomáhá chránit přírodu a životní prostředí, ale šetříme i primární zdroje, které nejsou nevyčerpatelné. Recyklace umožňuje, aby veškerý materiál neskončil na skládce a mohl být znovu využit na výrobu nových výrobků, které můžeme používat.

Třiďte odpad, má to smysl!


Aktualizováno: 20. 5. 2022