Udržateľnosť

Podľa vzoru našej rakúskej centrály sme sa v tomto roku začali viac zameriavať na koncept udržateľnosti.

Tento koncept zahŕňa širokú škálu aktivít. Patria medzi ne aktivity vedúce k znižovanie produkcie CO2, a to v najrôznejších oblastiach – od ekologickejšej flotily firemných automobilov, cez cestovanie zamestnancov do práce, znižovanie spotreby energií, inštalácia solárnych panelov, až po prispôsobenie výrobných procesov.

Správať sa udržateľne znamená, správať sa teraz tak, aby sme zachovali svet pre budúce generácie.

Momentálne sme sa zamerali na zdravie zamestnancov, ekologickú mobilitu, zlepšenie procesov a znižovanie energií vo firme. Tento rok sme sa tiež prvýkrát zapojili do medzinárodného Dňa bez áut a pripravili pre zamestnancov odmeny za to, že dorazili do práce udržateľne. Každý si mohol vyskúšať a otestovať rôzne modely bicyklov a elektrobicyklov alebo si nechať urobiť servis svojho vlastného bicykla.

 


Aktualizované: 4. 1. 2023