Udržateľnosť

Udržateľnosť je v nás zakorenená vo všetkých oblastiach.

Zahŕňa širokú škálu aktivít na zníženie produkcie CO2 - od ekologizácie firemného vozového parku, cez cestovanie zamestnancov do práce, znižovanie spotreby energie, inštaláciu solárnych panelov až po prispôsobenie výrobných procesov.

Udržateľne konať znamená konať teraz, aby sme zachovali svet pre budúce generácie.

V súčasnosti sa zameriavame na zdravie zamestnancov, ekologickú mobilitu, zlepšovanie procesov a znižovanie spotreby energie v spoločnosti. Od roku 2008 sa nám podarilo znížiť uhlíkovú stopu o 35 %. Do roku 2040 chceme byť CO2 neutrálni v budovách a vozovom parku. Nedávno nám medzinárodná audítorská spoločnosť EcoVadis udelila bronzovú medailu.


Aktualizované: 20. 3. 2024