Hriadeľové spojky sú dôležitou strojnou súčasťou pre prenos mechanickej energie medzi hnacím a hnaným hriadeľom stroja alebo medzi jednotlivými časťami stroja či mechanizmu.

Eliminujú axiálne, radiálne a uhlové nesúososti, tlmia rázy a torzné kmity hriadeľom, eliminujú vplyv tepelnej rozťažnosti spájaných súčastí, zaisťujú plynulý rozbeh zariadenia.

V oblasti pružných spojok ponúkame ekonomicky výhodné štandardné pružné spojky TRASCO®, či spojky HRC, ktoré zabezpečujú prenos krútiaceho momentu, absorbujú špičkové zaťaženie a uhlové vibrácie. Náboje spojok sa líšia veľkosťou a použitým materiálom a možno ich dodať ako polotovary, alebo s konečnou úpravou podľa požiadavky (diera + drážka, púzdro Taper Lock, s dlhými nábojmi a pod.).

Zubové spojky možno dodať buď s polyamidovou objímkou SITEX®, ktoré pracujú na princípe dvojitého kardanu, tzn. že kompenzujú vyššie radiálne výchylky, alebo s oceľovou objímkou SITEX® ST. Špeciálny profil ozubenia dovoľuje prenášať vysoké krútiace momenty a kompenzovať predovšetkým axiálnu vôľu. Zubové spojky SITEX® FL a SITEX NYLEX® (kompletne vyrobené z polyamidu) sú určené pre "ľahké" aplikácie.

Moderným konštrukčným prvkom je spojka EuroGrip® s gumovou objímkou vystuženou sklenými vláknami, ktoré poskytujú vynikajúcu tvarovú stálosť aj pri vysokých otáčkach. Spojky sú ľahké, s nízkou zotrvačnosťou, určené napr. pre pohony prídavných zariadení motora ako sú alternátor, čerpadlo posilňovača riadenia alebo kompresor klimatizácie.

V oblasti bezvôľových spojok, kde je nutná vysoká torzná tuhosť spojok, nízka zotrvačnosť a vysoká spoľahlivosť, odporúčame spojky TRASCO® ES, s polyuretánovým elastickým členom, ktoré zaisťujú bezvôľový a bezúdržbový prenos krútiaceho momentu počas všetkých činností stroja. Náboje týchto spojok možno dodať bez úpravy, s úpravou (dierou, drážkou) GESF, so zvieracími nábojmi GESM alebo upínacími nábojmi Gesa, resp . GESAP určenými pre veľmi vysoké rýchlosti. Rozmerovo presné polyuretánové elastické členy sú dostupné v štyroch rozdielnych tvrdostiach.

Alternatívou k bezvôľovým spojkám s polyuretánovým pružným členom sú spojky s oceľovým vlnovcom SERVOPLUS®, vhodné pre servomotory, lineárne pohony a ďalšie aplikácie.

Lamelové spojky METALDRIVE® sú tiež bezvôľové a torzne tuhé spojky vyvinuté pre prenos vysokého krútiaceho momentu aj pri vyšších otáčkach. V prevedení s medzihriadeľom sú použiteľné pre spojenie dlhých vzdialeností medzi hnacím a poháňaným hriadeľom zariadení.

Pre jednoduché aplikácie a prenos vyššieho momentu možno s výhodou použiť reťazové spojky alebo zverné upínacie puzdrá, pre spojenie hriadeľov rovnakých priemerov slúžia veľmi jednoduché korýtkové spojky.

Spojky JUBOFLEX® majú výnimočné elastické vlastnosti - redukciu periodických nerovnomerností a vynikajúce tlmenie výkonných špičiek pohonu. Navyše tieto spojky znášajú neporovnateľne vyššie vychýlenie osí hriadeľov.


Aktualizované: 14. 5. 2019