Nový prírastok do rodiny

Počas augusta 2019 prevzala skupina Haberkorn 50 % podielu vo firme Mühlberger-Gruppe v Nemecku. Druhú polovicu prevezme podľa predpokladu počas roka 2024.

Mühlberger-Gruppe je s firmami Mühlberger GmbH a MLS Safety GmbH jedným z lídrov na nemeckom trhu v oblasti ochranných pracovných pomôcok. Spolu so silou sesterskej firmy Sahlberg tak Haberkorn zastáva vedúcu pozíciu na trhu priemyselnej distribúcie v Nemecku.

Súčasne sa Haberkorn s celkovým obratom presahujúcim 150 mil. EUR v oblasti ochranných pracovných pomôcok radí medzi európskych lídrov. Túto strategickú pozíciu budeme naďalej rozvíjať a využívať pre celú skupinu. A to platí predovšetkým v oblastiach riadenia sortimentov, digitalizácie, logistických riešení a e-business.


Aktualizované: 5. 8. 2019