Tlmiaca technika

Ponúkame široký výber technických výrobkov na tlmenie vibrácií a akustického hluku nielen v strojnom priemysle. Rakúska firma Getzner je priekopníkom vo výskume a vývoji polyuretánových materiálov pre zvukovú izoláciu a redukciu kmitov a vibrácií. So svojimi špeciálne vyvinutými výrobkami ponúka širokú škálu technických produktov v oblasti akustickej izolácie a tlmenia vibrácií. Primárnym cieľom je zníženie vibrácií a hluku pomocou správneho výberu vhodných akustických a vibroizolačných riešení.


Spolupráca s firmou Getzner

Haberkorn je autorizovaným partnerom výrobcu tlmiacej techniky Getzner. Spoločnosť vyrába materiály na izoláciu, tlmenie vibrácií a hluku prenášaného konštrukciou zariadenia už od roku 1969 a je v tomto ohľade svetovou jednotkou. High-tech materiály Sylomer®, Sylodyn®, Sylodamp® sú odvodené z vlastného výskumu a používajú sa na pružné uloženie strojov, konštrukčných prvkov, pri výstavbe železníc a budov.

Haberkorn a Getzner sa tešia úzkemu a úspešnému partnerstvu. Ak potrebujete podporu alebo by ste chceli špeciálne riešenie od spoločnosti Getzner, neváhajte nás kontaktovať.

Sylomer - elasticky znižuje vibrácie

Tento PUR elastomér sa vyznačuje predovšetkým vynikajúcim tlmením vibrácií a znižovaním hluku. Elastický, všestranný polyuretánový materiál má vysokú únavovú pevnosť a vynikajúce tlmiace vlastnosti. Výhodou je najmä jeho dlhá životnosť, jemne odstupňovaný rozsah pre optimálny návrh systému, statický rozsah použitia 0,011 N/mm2 až 1,2 N/mm2. Používa sa v miestnostiach s nadmernou hladinou hluku v oblasti železníc, stavebníctva a priemyslu.

Sylodyn - pre dynamické požiadavky

V porovnaní s materiálom Sylomer® sa tento polyuretán s uzavretými bunkami vyznačuje lepšími dynamickými vlastnosťami z hľadiska redukcie vibrácií a je vhodný na veľmi vysoké zaťaženie. Sylodyn® je elastomér s uzavretými bunkami, ktorý neabsorbuje vodu. Tento materiál sa prevažne používa v strojárstve a v miestnej či diaľkovej železničnej doprave. Je tiež veľmi obľúbený na izoláciu kročajového hluku v podlahách a schodoch.

Isotop - tlmič vibrácií

Robustné oceľové pružinové izolátory sa používajú aj v kombinácii s PUR materiálmi Sylodamp® Isotop® disponuje širokou škálou aplikácií a je možné ho dokonale prispôsobiť daným požiadavkám. Vyznačuje sa dlhou životnosťou a menšou údržbou. Vďaka nízkej vlastnej frekvencii, ktorá sa dá prispôsobiť až do 3,0 Hz, sa prevažne používa pri inštalácii kompresorov, ventilátorov, kompaktných ventilátorov, reproduktorov v audio sektore, čerpadiel a núdzových generátorov.

Aplikácie

Zníženie vibrácií strojov v priemysle

Stroje a zariadenia počas svojho chodu generujú hluk a vibrácie. Tieto vplyvy sa prenášajú do okolitého prostredia a môžu nepriaznivo ovplyvniť výrobné aj kvalitatívne procesy.

Aby sme cielene minimalizovali vibrácie a hluk, ktorý je prenášaný konštrukciou stroja či samotným zariadením, odporúčame inštaláciu elastického materiálu Sylomer® a Sylodyn® na samotné ukotvenie stroja, tým oddelíme zdroj vibrácií od okolitého prostredia.

V závislosti na daných podmienkach je možné stroj tiež namontovať na pružinové izolátory Isotop®.

 

 

Pri stavbe koľajových vozidiel a železníc je vyžadovaná elasticita

Sylomer® FR bol špeciálne vyvinutý na elastickú montáž na podlahu vozidla a výrazne znižuje vibrácie v interiéri vozidla. Vďaka tomu je cestovanie pohodlnejšie a taktiež sú chránené montážne spoje a elektronické súčiastky. Materiál spĺňa všetky požiadavky DIN EN 45545-2 a zodpovedá najvyšším možným požiadavkám na požiarnu ochranu.

Zvýšením stupňa elasticity koľajovej dráhy je dosiahnuté prostredníctvom profesionálne navrhnutého tlmiaceho materiálu. Výsledkom je zníženie hluku šíreného vzduchom a zvýšenie ochrany proti vibráciám.

 

Video

Predstavenie spoločnosti Getzner Porovnanie vlastností materiálov
Sylodamp, Sylomer a Sylodyn
Vibračný model zobrazujúci
tlmiacu účinnosť materiálu Sylomer