Udržitelné chování

Firemní odpovědnost za udržitelné chování je dnes velmi diskutované téma, je pro nás jak společenskou povinností, tak i přepokladem firemního úspěchu. Do této kategorie řadíme jak aktivity týkající se životního prostředí, snižování produkce CO2, procesy šetřící zdroje, tak i odpovědný vztah k zaměstnacům a zlepšování prostředí, ve kterém pracují. 

V nové sekci Udržitelné chování najdete veškeré aktivity, kterým se v této oblasti věnujeme. 

 


Aktualizováno: 23. 1. 2023