Sériove delenie reťazí

Do nášho strojoparku sme novo zaradili automatickú deličku reťazí. Teraz sme pripravení deliť aj stredné a veľké série reťazí, a to bez dlhých dodacích termínov u externých partnerov.

  • skracujeme dodacie termíny z pôvodných 5 týždňov na 2 týždne
  • sériovo delíme tieto veľkosti reťazí: 06 – 16 B (35-80 A) 1-radové, 2-radové, 3-radové (aj ostatné rozmery zaistíme)
  • bez deštrukcie vnútorných článkov reťazí
  • presnejšie odpočítavanie článkov
  • delenie reťazí všetkých noriem vr. európske BS aj americké ANSI
  • delíme tiež nerez, rovné dosky, rôzne upravené modifikácie reťazí, reťaze všetkých výrobcov a značiek
  • sme rýchlejší, presnejší, spoľahlivejší


Aktualizované: 1. 2. 2024