Bezpečnostné zábrany - novo v sortimente

Novo prinášame ponuku bezpečnostných zábran do Vašich skladov a hál švédskej spoločnosti Axelent. 

Pri použití našich bezpečnostných prvkov premeníte všetky nebezpečné zóny na bezpečné. Prehľadne označíte priechody, manipulačné a skladovacie priestory v hale, vymedzíte presne zóny pre obsluhu strojov. Jednoducho minimalizujete riziká stretu Vašich pracovníkov s manipulačnou technikou.

Zabezpečíte nielen zamestnancov, ale ochránite aj zariadenia Vašej haly.

Bezpečnostné zábrany majú široké možnosti využitia a nájdete medzi nimi najrôznejšie stĺpiky, zábrany, bariéry a ďalšie.

Základné rozdelenie bezpečnostných zábran podľa použitia:

  • Protinárazové stĺpiky
  • Otočné protinárazové stĺpiky
  • Stĺpové bezpečnostné brány
  • Bezpečnostné zábrany pre peších
  • Protinárazové bariéry pre komunikácie
  • Protinárazová ochrana stĺpov a regálov

Všetky prvky sú vyrobené z trvanlivých vysoko absorbčných plastov s tvarovou pamäťou. Z dlhodobého hľadiska sú menej finančne nákladné a hospodárnejšie v porovnaní s oceľovými zábranami. Navyše po strete s manipulačnou technikou minimalizujú škody jej poškodenia.


Aktualizované: 25. 3. 2020