Objímky

Objímka je nevyhnutnou súčasťou pre zalisovanie koncovky a správnu funkciu kompletnej hydraulickej hadice. Podľa použitej koncovky a hadice sa vyberie vhodná objímka pre danú aplikáciu.Objímky Tieffe

Objímky najvyššej kvality od spoločnosti Tieffe sa vyrábajú z pozinkovanej ocele. V ponuke máme objímky bezorezové pre oplietané vysokotlakové hadice (1SN, 2SN, kompaktné) a termoplastické hadice aj objímky orezové pre špirálové hadice (4SP, 4SH).

Tlačené katalógy pre našich zákazníkov zdarma

Snažíme sa uľahčiť Vašu prácu! Patríte k tým, ktorí radšej než s elektronickými katalógmi pracujú s tými tlačenými. Tak práve pre Vás je určená jedna z našich nadštandardných služieb. Všetky katalógy, brožúry alebo letáky zasielame našim zákazníkom na vyžiadanie poštou zdarma.