Reťazové dopravníky

Tieto dopravníky prepravujú výhradne kusové výrobky väčších rozmerov a vyššej hmotnosti. Základ dopravníka tvorí rám z hliníkových drážkovaných profilov item, hnacie a hnané reťazové kolesá, držiaky reťazových kolies s dvojradovými guličkovými naklápacími ložiskami pre nastavovanie a napnutie transportnej reťaze. Reťazové dopravníky sa vyznačujú predovšetkým vysokou výkonnosťou a umožňujú prepravovať veľmi široké alebo veľmi dlhé materiály.


Reťazový dopravník 40CD

Řetězový dopravník 40CD Řetězový dopravník 40CD - výkres

Štandardné parametre
Dĺžka dopravníka 500 – 6 000 mm
Šírka rámu 200 – 1 000 mm
Zaťaženie dopravníka 15 kg/m - plastové kladky, 20 kg/m - oceľové kladky
Pohon 3 x 400 V (1 x 230 V)
Rýchlosť reťaze * 4 – 43 m/min
Reťaz kladičková reťaz s plastovými alebo oceľovými kladkami
Prevádzkova teplota 10 – 80 °C
Rozstupový priemer reťazových kolies 65,1 mm
* Možnosť regulácie rýchlosti pomocou frekvenčného meniča v rozmedzie 40 – 150 % (menovitá rýchlosť = 100 %).
Vyššie uvedené údaje sú štandardné. Iné hodnoty na vyžiadanie.

 

Dopytový formulár

Dotazník k vyhotoveniu reťazového dopravníka 40 CD

Reťazový dopravník 80CD

Řetězový dopravník 80CD Řetězový dopravník 80CD - výkres

Štandardné parametre
Dĺžka dopravníka 600 – 10 000 mm
Šírka rámu 200 – 1 000 mm
Zaťaženie dopravníka 20 kg/m - plastové kladky, 30 kg/m - oceľové kladky
Pohon 3 x 400 V (1 x 230 V)
Rýchlosť reťaze * 7 – 74 m/min
Reťaz kladkový reťaz s plastovými alebo oceľovými kladkami
Prevádzkova teplota 10 – 80 °C
Rozstupový priemer reťazových kolies 117,1 mm
* Možnosť regulácie rýchlosti pomocou frekvenčného meniča v rozmedzie 40 – 150 % (menovitá rýchlosť = 100 %).
Vyššie uvedené údaje sú štandardné. Iné hodnoty na vyžiadanie.

 

Dopytový formulár

Dotazník k vyhotoveniu reťazového dopravníka 80 CD

Akumulačná reťaz

Použitím akumulačnej reťaze sa vďaka valivému treniu znižuje potrebný výkon motora. A to hlavne v prípade akumulácie výrobku, teda situácii, kedy je potrebné výrobok z technologického dôvodu zastaviť a reťaz pod výrobkom je aj naďalej v pohybe.

Vratná vetva

U dopravníka s akumulačnou reťazou je vratná vetva reťaze schovaná v dutine hliníkového profilu. Tým sa znižuje zástavbová výška dopravníka a zvyšuje bezpečnosť.

Prednosti reťazových dopravníkov

 • vysoká únosnosť
 • možnosť prepravovať veľmi široké alebo veľmi dlhé materiály
 • vďaka medzere medzi jednotlivými vetvami možnosť prepravovať aj materiály zasahujúce pod úroveň hornej vetvy dopravníka
 • rýchla montáž a dodanie dopravníkov - dodací termín dopravníkov v štandardnom prevedení do 14 dní
 • dopravníky vyrábané podľa požiadaviek zákazníka, tzn. "na mieru"
 • možnosť realizácie špeciálnych technologických či výrobných operácií priamo na dopravníku (napr. ofukovanie, odmasťovanie, odkvap oleja do vane pod dopravníkom atď.)
 • voliteľný počet vetiev podľa charakteru dopravovaného materiálu
 • možnosť výmeny jednotlivých článkov reťaze namiesto výmeny celej reťaze
 • kostra dopravníka tvorená profilmi stavebnicového systému item s možnosťou jednoduchého pripojenia ďalších profilov alebo doplňujúcich technológií, popr. možnosť v budúcnosti dopravník modifikovať

Technické riešenie štandardného reťazového dopravníka

 • základný rám dopravníka z hliníkových drážkovaných profilov stavebnicového systému item
 • hnacie a hnané oceľové reťazové koleso
 • hliníkové držiaky hnacích a hnaných reťazových kolies s naklápacími guličkovými ložiskami pre nastavovanie  a dopnutie transportnej reťaze
 • pohon tvorený kompaktnou jednotkou, skladajúci sa z trojfázového asynchrónneho elektromotora a závitovkovej prevodovky. U väčších zaťaženiach použitie kužeľočelnej prevodovky.
 • akumulačné reťaze s oceľovými alebo plastovými kladkami odolné oteru a olejom
 • plastové klzné vedenie s nízkou alebo zvýšenou vonkajšou hranou pod hornou vetvou reťaze pre jej podopretie po celej ploche a zníženie trenia
 • podľa charakteru dopravovaného materiálu možnosť voľby rôzneho počtu vetiev reťazového dopravníka
 • vratná vetva reťaze vedená v dutine hliníkového profilu
 • rýchlosť konštantná alebo s možnosťou regulácie použitím frekvenčného meniča
 • podstava, rovnako ako základný rám, z hliníkových drážkovaných profilov stavebnicového systému item.Variant tiež vo výškovo prestaviteľnom (ručne, pohonom) alebo šikmom prevedení.
 • možnosť dodania vrátane elektrického zapojenia s motorovým spúšťačom alebo s frekvenčným meničom

Voliteľné príslušenstvo reťazových dopravníkov

 • elektrické zapojenie dopravníkov vrátane prvkov ako optické čidlá s odrazkou, bezpečnostné STOP tlačidlá, frekvenčný menič, motorový spúšťač a pod.
 • podstava
 • motor 1 x 230 V
 • plastové klzné vedenie so zvýšenými okrajmi pre vedenie materiálu
 • bočné vedenie nastaviteľné iba v horizontálnom alebo v horizontálnom i vertikálnom smere
 • mechanické koncové dorazy

Realizácie