Vozík typu L pre doplnenie pracoviská

Vozíky typu L sú ideálne ako doplnok samostatného pracoviska, ktoré nemá vlastný zásobník. Materiál je umiestnený blízko k obsluhe a police svojou možnosťou prestavenia zaisťujú ergonomickú pozíciu obsluhy.

Vozíky typu L možno dodať aj v prevedení ESD.

Maximálne povolené zaťaženie jednej police je 40 kg, celého pracoviska potom 200 kg.Návrh vozíka

Pre návrh vozíka môžete využiť jednoduchý on-line konfigurátor.