Vozík typu T s centrálnou priečkou prístupný z oboch strán

Tieto vozíky majú iba jednu centrálnu spojovaciu priečku, ktorá umožňuje ľahký prístup k zásobníkovým boxom z oboch strán. Z tohto dôvodu môže byť vozík s materiálom a náradím umiestnený medzi dvoma pracovnými stolmi. Paralelné doplňovanie materiálu tiež podporuje prevádzky s častou zmenou materiálového toku.

Vozíky typu T možno dodať aj v prevedení ESD.

Maximálne povolené zaťaženie jednej police je 40 kg, celého pracoviska potom 200 kg.Návrh vozíka

Pre návrh vozíka môžete využiť jednoduchý on-line konfigurátor.