Výpočet remeňového pohonu

Pre vyplnenie formuláre je potrebné používať vyplnený formulár uložiť ako PDF súbor a odoslať na emailovú adresu uvedenú na formulári (ľavý horný roh)!