Divize

Naše produktová nabídka je členěna do čtyř hlavních oborů. Strojní elementy zahrnují širokou nabídku řemenů, řetězů, ozubených či řetězových kol a dalších strojních součástí. Dále nabízí rozsáhlý sortiment normovaných dílů. Stavebnicové systémy se zaměřují na montáže konstrukcí z hliníkových profilů. Jedná se například o rámy a kryty strojů, dopravníky, pracovní stoly atd. Další kategorii tvoří nabídka hydraulických hadic a komponentů a průmyslových hadic včetně armatur. Poslední součástí sortimentu jsou ochranné pracovní prostředky s nabídkou komplexní ochrany pracovníka od ochrany hlavy a rukou až po pracovní a ochranné oděvy a ochrannou obuv.