Divízia

Naša produktová ponuka je členená do štyroch hlavných odborov. Strojné elementy zahŕňajú širokú ponuku remeňov, reťazí, ozubených či reťazových kolies a ďalších strojných súčastí. Ďalej ponúka rozsiahly sortiment normovaných dielov. Stavebnicové systémy sa zameriavajú na montáže konštrukcií z hliníkových profilov. Ide napríklad o rámy a kryty strojov, dopravníky, pracovné stoly atď. Ďalšiu kategóriu tvoria ponuky hydraulických hadíc a komponentov, priemyselných hadíc vrátane armatúr. Poslednou súčasťou sortimentu sú ochranné pracovné prostriedky s ponukou komplexnej ochrany pracovníka od ochrany hlavy a rúk, až po pracovné a ochranné odevy a ochrannú obuv.