Klouby, kloubové hřídele, kardany

Hřídelové klouby a kloubové hřídele jsou nenahraditelnými pohonnými díly používanými v aplikacích, kde je nutno přenášet krouticí moment a rotační pohyb, přičemž hnací a hnaná hřídel nejsou souosé. Výhodou je měnící se úhel vychýlení kloubu při provozu a tím i poloha např. poháněného vřetene. U kloubové hřídele výsuvné je možno měnit navíc i vzdálenost.

Součásti kloubů a hřídelí jsou vyráběny podle normy DIN 808.Kardanové hřídele

Kardanové hřídele zajišťují přenos rotačního pohybu hnací a hnané hřídele, které nejsou v ose. Umožňují měnit vzdálenost a úhel vychýlení za provozu stroje.

Standardní rozsah pracovních teplot je od -30 °C do +80 °C. K dispozici jsou také speciální maziva pro nižší i vyšší teploty.

Nabízíme širokou škálu délek a typu provedení, různá materiálová provedení (ocel, nerez) i povrchové úpravy (RAL, pozink). Zaručena je dlouhá životnost.

Dotazník pro výpočet a určení kardanových hřídelí ke stavbě strojů

Kloubové hřídele

Standardní řadu kloubových hřídelí z materiálu C45, s předvrtanou dírou a konkrétní délkou naleznete na našem e-shopu. Na poptávku nabízíme také provedení s drážkami pro pero, čtyřhranem, v nekatalogových délkách či z nerezové oceli.

Další speciální zakázkové provedení kloubových hřídelí, ať už s náboji či s přírubami do náročnějších aplikací, jsou k dispozici v katalogu.

Rozdělení kloubů a hřídelí

Klouby a hřídele dělíme podle typu použitých ložisek, a to na klouby a hřídele s kluzným ložiskem nebo jehlovým ložiskem.

Klouby a hřídele s kluzným ložiskem dle DIN 808-G

  • při provozu nevznikají vůle v ložisku
  • vhodné do max. 1.000 ot / min
  • povolený i nepatrný úhel vychýlení již od 0°
  • vyžaduje domazávání, s použitím prachovek s mazivem lze prodloužit interval údržby

Klouby a hřídele s jehlovým ložiskem dle DIN 808-W

  • při provozu nevznikají vůle v ložisku
  • jsou zpravidla bezúdržbové
  • vhodné do max. 5.000 ot / min
  • úhel vychýlení minimálně 10°

Dále dělíme klouby a hřídele podle způsobu napojení kloubových hřídelí, buď s přírubami, nebo s náboji. Více informací o rozměrových provedeních napojení naleznete v katalogu našeho partnera Elso Elbe.

Rozdíl mezi kloubovou hřídelí a hřídelovým kloubem

Kloubové hřídele jsou sestaveny ze dvou hřídelových kloubů a výsuvné části, jedná-li se o výsuvnou kloubovou hřídel. Hřídelové klouby lze aplikovat samostatně. Rozdíl je také v použitých materiálech.

Standardně u kluzného provedení je použita ocel C45 (dle ČSN 12050) s povrchově indukčně kalenými styčnými plochami kloubů. Tím je zabezpečena větší odolnost vůči opotřebení. V případě potřeby zajistíme výrobu také v nerezovém provedení.

Standardně u jehlového provedení se používá automatová ocel, jejich kardanové kříže jsou výkovky. Je možná i povrchová úprava v podobě nástřiku nebo také pozink.

Prachovky

Prachovky slouží jako ochrana kloubů a kloubových hřídelí. Chrání proti prachu, skapávající vodě, kyselým výparům a povětrnostním vlivům. Naplněním prachovky mazivem a jejímu pevnění pomocí svěrných spon nebo elektrikářských pásek, se u hřídelových kloubů s kluzným ložiskem prodlužuje jejich servisní interval a výrazně i životnost.

Pro klouby s jehlovým ložiskem se prachovky používají spíše jen v těžkých prašných prostředích.

Údržba a mazání

K zajištění bezporuchového provozu hřídelových kloubů a kloubových hřídelí s kluzným ložiskem je nutno dodržovat odpovídající intervaly mazání.

Hřídelové klouby s jehlovým ložiskem se nemusí udržovat, a díky své dlouhé životnosti maziva jsou přednostně umísťovány na těžce dostupná místa. Kloubové hřídele s přírubami bývají opatřeny maznicemi pro tlakové mazání tukem pomocí lisu (i ručního lisu) a je nutno dodržovat odpovídající intervaly mazání. Hřídelové klouby a kloubové hřídele jsou z výroby namazány. Obvykle minerálním mazivem.

Standarní teplotní rozsah: od -30 °C do +80 °C (trvalé mazání).

K pozdějšímu mazání se používají pouze ty mazací prostředky, které jsou opatřeny stejnou specifikací. V případech použití hřídelových kloubů či kloubových hřídelí za vysokých či nízkých teplot je rozhodujícím kritériem mazivo a jeho odolnost. Intervaly mazání určuje zpravidla výrobce stroje a uvádí je v dokumentaci ke stroji. Nejsou-li uvedeny, pak se doporučuje vždy 1 x za směnu domazat hřídelové klouby (u kluz. provedení), drážková část taktéž. Neplatí to při použití prachovek, zde se celý díl 2 x za měsíc vypere v čistidle, znovu promaže, prachovka se vyplní čerstvým mazivem a namontuje zpět.

Intervaly se ale mohou u konkrétních aplikací lišit podle náročnosti použití a také podle prostředí v němž se nachází.

Petr Dostalík

Technický poradce

Petr Dostalík

Technický poradce

Specialista na kardanové hřídele
Pomůže Vám s výběrem nejvhodnější hřídele pro Vaši aplikaci