Kĺby, kĺbové hriadele, kardany

Hriadeľové kĺby a kĺbové hriadele sú nenahraditeľnými pohonnými dielmi, používanými v aplikáciách, kde je nutné prenášať krútiaci moment a rotačný pohyb, pričom hnacia a hnaná hriadeľ nie sú súosé. Výhodou je meniaci sa úhol vychýlenia kĺbu počas prevádzky a tým aj poloha poháňaného vretena.

Súčasti kĺbov a hriadeľov sú vyrábané podľa normy DIN 808.Kardanové hriadele

Kardanové hriadele zaisťujú prenos rotačného pohybu hnacej a hnanej hriadele, ktoré nie sú v osi. Umožňujú meniť vzdialenosť a uhol vychýlenia za prevádzky stroja.

Štandardný rozsah pracovných teplôt je od -30 °C do +80 °C. K dispozícii sú aj špeciálne mazivá pre nižšie i vyššie teploty.

Ponúkame širokú škálu dĺžok a typu prevedenia, rôzne materiálové prevedenie (oceľ, nerez) i povrchové úpravy (RAL, pozink). Zaručená je dlhá životnosť.

Dotazník pre výpočet a určenie kardanových hriadeľov k stavbe strojov

Kĺbové hriadele

Štandardný rad kĺbových hriadeľov z materiálu C45, s predvŕtanou dierou a konkrétnou dĺžkou nájdete na našom e-shope. Na dopyt ponúkame aj prevedenie s drážkami pre pero, štvorhranom, v nekatalógových dĺžkach alebo z nerezovej ocele.

Ďalšie špeciálne zákazkové prevedenia kĺbových hriadeľov, s nábojmi alebo s prírubami do náročnejších aplikácií, sú k dispozícii v katalógu.

Rozdelenie kĺbov a hriadeľov

Kĺby a hriadele delíme podľa typu použitých ložísk, a to na kĺby a hriadele s klzným ložiskom alebo ihlovým ložiskom.

Kĺby a hriadele s klzným ložiskom podľa DIN 808-G

  • pri prevádzke nevznikajú vôle v ložisku
  • vhodné sú do max. 1.000 ot / min
  • povolený aj nepatrný uhol vychýlenia už od 0°
  • vyžaduje sa domazávanie, pri použití prachoviek s mazivom je možné predĺžiť interval údržby

Kĺby a hriadele s ihlovým ložiskom podľa DIN 808-W

  • pri prevádzke nevznikajú vôle v ložisku
  • sú spravidla bezúdržbové
  • vhodné do max. 5.000 ot / min
  • uhol vychýlenia minimálne 10°

Ďalej delíme kĺby a hriadele podľa spôsobu napojenia kĺbových hriadeľov, buď s prírubami, alebo s nábojmi. Viac informácií o rozmerových prevedeniach ich napojení nájdete v katalógu nášho partnera Elso Elbe.

Rozdiel medzi kĺbovým hriadeľom a hriadeľovým kĺbom

Kĺbové hriadele sú zostavené z dvoch hriadeľových kĺbov a výsuvnej časti, ak ide o výsuvný kĺbový hriadeľ. Hriadeľové kĺby je možno aplikovať samostatne. Rozdiel je tiež v použitých materiáloch.

Štandardne pri klznom prevedení je použitá oceľ C45 (podľa ČSN 12050) s povrchovo indukčne kalenými styčnými plochami kĺbov. Tým je zabezpečená väčšia odolnosť voči opotrebovaniu. V prípade potreby zabezpečíme výrobu v nerezovom vyhotovení.

Štandardne pri ihlovom prevedení sa používa automatová oceľ, ich kardanové kríže sú výkovky. Je možná aj povrchová úprava v podobe nástreku alebo tiež pozink.

Prachovky

Prachovky slúžia ako ochrana kĺbov a kĺbových hriadeľov. Chránia proti prachu, kvapkajúcej vode, kyslým výparom a poveternostným vplyvom. Naplnením prachovky mazivom a jej upevnením pomocou zverných spôn alebo elektrikárskych pások sa u hriadeľových kĺbov s klzným ložiskom predĺži ich servisný interval a výrazne aj životnosť.

Pre kĺby s ihlovým ložiskom sa prachovky používajú skôr len v ťažkých prašných prostrediach.

Údržba a mazanie

Na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky hriadeľových kĺbov a kĺbových hriadeľov s klzným ložiskom je nutné dodržiavať odpovedajúce intervaly mazania.

Hriadeľové kĺby s ihlovým ložiskom sa nemusia udržiavať a vďaka svojej dlhej životnosti maziva sú prednostne umiestňované na ťažko dostupné miesta. Kĺbové hriadele s prírubami bývajú opatrené maznicami pre tlakové mazanie tukom pomocou lisu (aj ručného lisu) a je nutné dodržiavať odpovedajúce intervaly mazania. Hriadeľové kĺby a kĺbové hriadele sú z výroby namazané, zvyčajne minerálnym mazivom.

Štandardný teplotný rozsah: od -30 °C do +125 °C (trvalé mazanie)

K neskoršiemu mazaniu sa používajú iba mazacie prostriedky, ktoré sú opatrené rovnakou špecifikáciou. V prípadoch použitia hriadeľových kĺbov a kĺbových hriadeľov za vysokých teplôt je rozhodujúcim kritériom mazivo a jeho odolnosť. Intervaly mazania určuje spravidla výrobca stroja a uvádza ich v dokumentácii k stroju. Ak nie sú uvedené, odporúča sa vždy 1x za smenu domazať hriadeľové kĺby (u klzných vyhotovení), drážková časť taktiež. Neplatí to pri použití prachoviek, tu sa celý diel 2x za mesiac vyperie v čistidle, znovu premaže a vyplní sa čerstvým mazivom a namontuje späť.

Intervaly sa ale môžu u konkrétnych aplikácií odlišovať podľa náročnosti použitia a prostredia.

Petr Dostalík

Technický poradca

Petr Dostalík

Technický poradca

Špecialista na kardanové hriadele
Pomôže Vám s výberom najvhodnejšej hriadele pre Vašu aplikáciu