Benefity a pracovné prostredie

Podiel na obchodných výsledkoch

V spoločnosti Haberkorn si vážime odhodlanie a úsilie našich zamestnancov. Zamestnancom vyplácame mesačné prémie za dosahovanie hospodárskych výsledkov, podiely na zisku v úspešných rokoch a každoročne prehodnocujeme mzdy.

Home office

Pre lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom ponúkame našim zamestnancom v kancelárii možnosť príležitostnej práce z domu. V súčasnosti umožňujeme prácu na diaľku 4 dni v mesiaci.

Stravenky

Zamestnancom prispievame na stravovanie prostredníctvom elektronických stravovacích poukážok Edenred, ktorými môžu platiť za jedlo v reštauráciách alebo obchodoch s potravinami.

Ďalšie vzdelávanie

Sme hrdí na profesionalitu a odbornosť našich zamestnancov. Okrem intenzívneho školenia pri nástupe do spoločnosti poskytujeme zamestnancom odborné kurzy alebo možnosť pravidelne sa zúčastňovať na produktových školeniach našich dodávateľov.

Stabilita a istota

Sme súčasťou nadnárodnej skupiny Haberkorn Group, jedného z piatich najväčších predajcov technických zariadení v Európe. Na českom a slovenskom trhu pôsobíme od roku 1995. Počas našej existencie sme sa stali silnou, stabilnou a spoľahlivou spoločnosťou. O spokojnosti našich zamestnancov svedčí aj fakt, že takmer polovica z nich u nás pracuje viac ako 10 rokov.

Udržateľná mobilita

V rámci nášho udržateľného správania sa zaväzujeme aj k udržateľnej mobilite, ktorá môže výrazne znížiť našu uhlíkovú stopu. Podporujeme našich zamestnancov, aby do práce cestovali udržateľným spôsobom, či už na bicykli, verejnou dopravou, pešo alebo zdieľaným autom. Zároveň postupne obnovujeme náš firemný vozový park s cieľom znížiť emisie CO2

Zdravie zamestnancov

Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov nám nie sú ľahostajné. Dbáme na dodržiavanie bezpečnostných predpisov a postupov a neoddeliteľnou súčasťou je vhodné a príjemné pracovné prostredie.

Našich zamestnancov vedieme k zdravému životnému štýlu a vytvárame čo najlepšie podmienky pre ich fyzické a duševné zdravie. 

Dôchodkové sporenie

V spoločnosti Haberkorn chápeme, že je dôležité podporovať a motivovať zamestnancov, aby si zabezpečili vlastnú budúcnosť a sporili na starobu. Naša spoločnosť považuje príspevok zamestnávateľa na dôchodkové sporenie za vhodnú formu motivácie zamestnancov.

Pracovné výročia

Dlhoročné práce a lojality našich zamestnancov si veľmi ceníme a preto v našom Vernostnom programe oceňujeme výročie nástupu zamestnancov do spoločnosti.

Podujatia spoločnosti

Vianočný firemný večierok a športový deň pre rodiny s deťmi organizujeme už viac ako 10 rokov. Pravidelne organizujeme aj bedmintonové a bowlingové turnaje pre našich športovo založených zamestnancov.