Dopravníky a dopravníkové systémy

Vyrábame niekoľko typov dopravníkov v mnohých variantoch. Stavebnicový systém konštrukcie umožňuje doplniť dopravníky o rôzne typy podstáv alebo ich pripraviť pre zástavbu do väčších celkov, popr. výrobných a montážnych liniek. Dopravníky sú vyvinuté našou spoločnosťou s použitím vlastných komponentov a komponentov stavebnicového systému item. Všetky typy dopravníkov vyrábame "na mieru", tzn. podľa želania zákazníka. Oblasť použitia dopravníkových systémov Haberkorn

 • doprava kusového materiálu teplyty +10 až +120 °C
 • použitie v interiéroch pri bežných prevádzkových podmienkach (teplota +10 až 60 ° C, relatívna vlhkosť do 60%, nevýbušné prostredie)
 • zmena smeru, výšky i rýchlosti toku dopravovaného materiálu
 • kumulácia dopravovaného materiálu na dopravníku
 • vykonávanie technologických operácií priamo na dopravníku (ofukovanie, odmasťovanie, odkvap oleja do vane pod dopravníkom atď.)
 • typizované diely umožňujúce jednoduchú a rýchlu montáž prípadne demontáž jednotlivých dielov dopravníka
 • široký výber z mnohých typov dopravníkov pre nájdenie ideálneho riešenia dopravy materiálu
 • neštandardné riešenie podľa požiadaviek zákazníka
 • prehlásenie o zhode vydávané pre kompletné dopravníky
 • dopytové formuláre
 • katalóg Dopravníkových systémov

Dokumentácia k dopravníkom

 • ku všetkým dopravníkom dodávame návod na používanie a údržbu, zoznam náhradných dielov,
 • elektrorevízie pre dopravníky dodané s elektrozapojením
 • prehlásenie o začlenení čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia popr. ES prehlásenie o zhode

Široká ponuka príslušenstva k dopravníkom

Veľký výber voliteľného príslušenstva nám umožňuje navrhnúť prevedenie dopravníka presne podľa Vašich potrieb.

Štandardné mechanické príslušenstvo

 • rôzne druhy podkladových plechov pod procesný pás
 • vedenie remeňov a reťazí bez alebo s integrovanou bočnicou
 • prídavné bočné vedenie nastaviteľné v horizontálnom i vertikálnom smere
 • rôzne typy podstavných konštrukcií

Štandardné elektrické príslušenstvo

 • zapojenie motora cez frekvenčný menič
 • zapojenie motora cez motorový spúšťač
 • tlačidlo STOP pre každé pracovisko obsluhy
 • snímač pre registráciu výrobku na dopravníku v koncovej alebo v ľubovoľnej pracovnej pozícii
 • rôzne polohy pohonov voči dopravníku

Procesné, modulárne a doštičkové pásy

 • široký výber materiálov s odlišnou mechanickou a chemickou odolnosťou
 • široký výber prevedení transportnej vrstvy
 • široký výber tvaru pásov

Dopravníkové systémy item

Dopravníkové systémy spoločnosti item vám pomôžu skrátiť dobu prepravy a dosiahnuť spoľahlivý tok materiálu medzi pracovnými procesmi. Jeho modulárna konštrukcia umožňuje vytvárať sebestačné dopravníkové linky a integrovať linky do strojných zariadení.

Systém je navrhnutý tak, aby vydržal, vyžaduje minimálnu údržbu a maximalizuje produktivitu vašej dopravnej techniky.

Príslušenstvo k dopravníkovým systémom

Po novom môžete využiť systém nastaviteľného bočného vedenia 8 D8, ktorý slúži na vytvorenie nastaviteľného a variabilného bočného vedenia. Vďaka otočným konzolám je možné jednoducho meniť výšku a šírku bočného vedenia. Tvar vedenia nepresahuje výrazne pôdorys dopravníka, a preto je vhodné do úzkeho zástavbového priestoru.

Vďaka širokému rozsahu otáčania konzoly s priemerom 8 mm v tvare písmena J a možnosti jej uchytenia zhora alebo zospodu, je možné medzeru medzi bočným vedením prispôsobiť v širokom rozsahu. To znamená, že vodiace lišty môžu byť umiestnené zvonku alebo vo vnútri dopravníkového úseku.

Video - Systém nastavitelného bočného vedenia 8 D8