Hydraulické rýchlospojky

Vysokotlakové rýchlospojky slúžia k rýchlemu a ľahkému spájaniu alebo rozpájaniu hydraulických hadíc a nachádzajú široké uplatnenie v lesných, stavebných, poľnohospodárskych a iných špecifických strojových zariadeniach. Použitie rýchlospojok uľahčuje montáž hadíc a umožňuje rýchlu výmenu hydraulických modulov, čo prináša úsporu času a nákladov.Typy rýchlospojok

V ponuke máme rýchlospojky bezodkvapové, guličkové, PUSH PULL a skrutkovacie, ktoré ponúkame v rôznych materiáloch a technických riešeniach. K rýchlospojkám ponúkame tiež ochranné kryty, ktoré ich chránia pred poškodením, nečistotami a zvyšujú životnosť výrobku. Prevažná väčšina vysokotlakových rýchlospojok je vyrábaná podľa ISO noriem. Najčastejšie sú v hydraulike používané normy: ISO 7241-1 A (ISO - A) - Európsky štandard; ISO 7241-1 B (ISO - B) - Americký štandard; ISO 16028.

Sme výhradným dodávateľom Stucchi S.p.A. v ČR

V oblasti rýchlospojok spolupracujeme s renomovaným talianskym výrobcom Stucchi S.p.A. Firma Stucchi patrí medzi celosvetovú špičku výrobcov rýchlospojok a od ostatných výrobcov sa líši neustálym prílivom inovatívnych a progresívnych riešení v oblasti hydraulických spojov. Naša firma je výhradným zástupcom Stucchi pre český trh.

Tlačené katalógy pre našich zákazníkov zdarma

Snažíme sa uľahčiť Vašu prácu! Patríte k tým, ktorí radšej než s elektronickými katalógmi pracujú s tými tlačenými. Tak práve pre Vás je určená jedna z našich nadštandardných služieb. Všetky katalógy, brožúry alebo letáky zasielame našim zákazníkom na vyžiadanie poštou zdarma.