Modulárne dopravníky

Modulárne dopravníky sú určené prevažne na prepravu kusových výrobkov rôznych vlastností predovšetkým tam, kde je potrebná zvýšená odolnosť pásu voči vyšším teplotám alebo voči mechanickému poškodeniu. Sú vhodné na samostatné použitie, ale aj pre zástavbu do väčších dopravných celkov, príp. výrobných a montážnych liniek. Konštrukcia dopravníkov umožňuje riešiť niekoľko tvarových úsekov linky (zákruty, lomené úseky a pod.) pomocou jedného pohonu. Vyznačujú sa ľahkou a pevnou konštrukciou z eloxovaných hliníkových profilov, moderným dizajnom a veľkou variabilitou prevedeniaPrednosti

 • dopravníky vyrábané podľa požiadaviek zákazníka, tzn. "na mieru"
 • možnosť realizácie špeciálnych technologických či výrobných operácií priamo na dopravníku (napr. ofukovanie, odmasťovanie, odkvap oleja do vane pod dopravníkom atď.)
 • výber zo štyroch druhov materiálov modulárnych pásov s rôznymi vlastnosťami a oblasťami použitia (napr. potravinársky, odolný olejom alebo adhezívny, farebné prevedenie šedý, modrý, biely)
 • vysoká životnosť pásu • rôzne typy modulárnych článkov určené pre širokú oblasť použitia
 • pri poškodení pásu výmena len jeho poškodenej časti (z dlhodobého hľadiska veľká úspora finančných nákladov)
 • kostra dopravníkov tvorená profilmi stavebnicového systému item s možnosťou jednoduchého pripojenia ďalších profilov alebo doplňujúcich technológií, príp. možnosť v budúcnosti dopravník modifikovať
 • tichý chod predurčujúci dopravníky na vstavanie do montážnych liniek so stálou obsluhou

Technické riešenie

 • základný rám dopravníka z hliníkových drážkovaných profilov stavebnicového systému item
 • hnacie a hnané plastové ozubené kolesá
 • hliníkové držiaky hnacích a hnaných ozubených kolies s naklápacími guličkovými ložiskami pre nastavovanie a dopnutie transportného pásu
 • pohon tvorený kompaktnou jednotkou, skladajúci sa z trojfázového a synchrónneho elektromotora a závitovkovej prevodovky. U väčších zaťaženie použitia kužeľočelnej prevodovky.
 • modulárny pás v moduloch o rozostupe 1/2 "až 2" navzájom spojený pomocou tuhých plastových tyčí. Materiály pásov: PP, PE, POM, PA - podrobnejší popis pásov viď kapitola 10. Možnosť doplnenia pásov o priečne a pozdĺžne hradidlá.
 • plastové klzné vedenie pod hornou vetvou pásu pre jej podopretie a zníženie trenia
 • podperné valčeky priemeru 50 mm (Al alebo PVC) umiestnené pod dolnou vetvou pásu pri dlhších dopravníkoch (nad 2 m), brániace jej prevesovaniu
 • rýchlosť konštantná alebo s možnosťou regulácie použitím frekvenčného meniča
 • podstava, rovnako ako základný rám, z hliníkových drážkovaných profilov stavebnicového systému item. Variant tiež vo výškovo prestaviteľnom (ručne, pohonom) alebo šikmom prevedení.
 • možnosť dodania vrátane elektrického zapojenia s motorovým spúšťačom alebo s frekvenčným meničom

Voliteľné príslušenstvo

 • elektrické zapojenie dopravníkov vrátane prvkov ako optické čidlá s odrazkou, bezpečnostné STOP tlačidlá, frekvenčný menič, motorový spúšťač a pod.
 • podstava
 • motor 1 x 230 V
 • plastové klzné vedenie so zvýšenými okrajmi pre vedenie materiálu
 • bočné vedenie nastaviteľné iba v horizontálnom alebo v horizontálnom i vertikálnom smere
 • mechanické koncové dorazy

Realizácie