Ochrana dýchania

Množstvo pracovných prostredí vyžaduje ochranu dýchacích ciest pracovníkov. Ponúkame široký sortiment jednorazových respirátorov, respirátorov a celotvárových masiek pre opakované použitie, filtroventilačných systémov s pohonom vzduchu či systémov s prívodom stlačeného vzduchu, ktoré poskytujú ochranu proti širokému spektru nebezpečných látok. Správne zvolený prostriedok na ochranu dýchania prispieva k osobnému pohodliu, bezpečnosti a výkonnosti pracovníkov.



Kvalita SUNDSTRÖM

Haberkorn je dlhoročným partnerom švédskej spoločnosti SUNDSTRÖM. Tá sa svojou 90 ročnou históriou a skúsenosťami patrí medzi svetových lídrov vo vývoji a výrobe produktov na ochranu dýchania. Polomasky a celotvárové masky tohto výrobcu majú filtračnú účinnosť 99.9 %, čo predstavuje absolútny top!

Zákonné ustanovenia

Každý zamestnanec, ktorý je vystavený účinkom zdravotne škodlivých plynov, výparov alebo voľne rozptýlených častíc v koncentráciách, ktoré sú pre zdravie nebezpečné, musí byť vybavený vhodnou respiračnou ochranou. Spoločne nájdeme vhodné riešenie ochrany dýchania Vašich zamestnancov.