Príslušenstvo

Správne navrhnutý pracovný stôl musí umožňovať nielen výškovú nastaviteľnosť, ale pre dosiahnutie maximálnej výkonnosti obsluhy by mal byť vhodne vybavený tak, aby dochádzalo k minimalizácii zbytočných pohybov alebo úkonov.

Pre toto doplnenie pracovných stolov slúži príslušenstvo, rozdelené prehľadne do niekoľkých kategórií.Správna poloha pri sedení

Správna poloha pri sedení znamená lepšiu prácu. Bolesť v chrbáte, najmä v prípade sedavých činností, je jednou z najčastejších sťažností a príčin ochorení zamestnancov.


Pracovné stoličky pre ergonomické pracoviská podporujú správne ergonomické pracovné postupy a zvyšujú dlhodobú výkonnosť zamestnancov.

Osvetlenie pri práci

Dostatočné osvetlenie pracovnej dosky znižuje chybovosť a únavu pracovníka a zvyšuje jeho výkonnosť.

V ponuke osvetlení nájdete osvetľovacie telesá s klasickými i LED trubicami pre osvetlenie celého pracoviska, ale aj halogénovú lampu a LED lampičky pre prisvetlenie konkrétnej časti pracoviska.

Pre montáž drobných dielov ponúkame lupu s prisvetlením.

ESD vybavenie pracoviska

Pre montáže výrobkov citlivých na elektrostatický výboj ponúkame možnosť doplnenia pracoviska o ESD prvky. Tými sú napr. ESD fólie na pracovnú dosku, ESD náramok pre pracovníka, ponúkame tiež uzemnenie tejto dosky alebo náramku a odvedenie náboja.


Pri návrhu a dodávke pracovného stola (pracovisko, vozík a i.), sme schopní dodať všetko kompletne v prevedení ESD vrátane protokolu o meraní ESD.

Zaistenie zásobenia pracoviska materiálom

Pre možnosť optimálneho zásobenia pracoviska materiálom ponúkame police, plastové a hliníkové boxy a odoberacie misky, ďalej niekoľko typov otočných ramien, na ktoré je možné inštalovať buď zásobníky materiálu, alebo držiaky náradia.