Zvedací systémy

Vše co někdy potřebujete udělat, je protáhnout si nohy, sednout si nebo vstát či jinak změnit pracovní pozici. S naším systémem můžete zaujmout pozici vsedě nebo ve stoje beze změny pracoviště a bez přerušení práce. Spektrum aplikací pro zvedací a polohovací systém  Ergoswiss je prakticky neomezené.

Stoly (pracovní, kancelářské a CAD stoly, montážní a balící stoly nebo laboratorní a truhlářské lavice) a pracovní plochy (prodejní pulty, platební pracoviště, check-in přepážky) se mohou pohybovat nahoru a dolů pomocí zvedacích sloupků nebo se naklápět a přizpůsobit se tak individuálním potřebám různých zaměstnanců.

On-line konfigurátor (DE)
On-line konfigurátor (EN)Elektrika vs. Hydraulika

Hydraulické sestavy jsou tvořeny zvedacími jednotkami (válci) napojenými pomocí hadic na čerpadlo poháněné ruční klikou případně elektropohonem. V případě ručního pohonu lze snadno zvedat velká zatížení (až 800 kg) bez nutnosti napojení do elektrické sítě.

Systémy s elektrickými jednotkami jsou vhodné především tam, kde není dostatek místa pro upevnění čerpadla, také se nevyžaduje minimální vratná síla, jako je tomu u hydraulického systému.

Ergonomie

Cílem ergonomie je přizpůsobit pracovní prostředí lidským potřebám. V každodenním životě to znamená přizpůsobení pracovních výšek rozdílným postavám pracovníků a různým pracovním aktivitám spolu s optimalizací pracovních podmínek, pracovních postupů a zařízení.

Využití v praxi

Spektrum aplikací pro zvedací a polohovací systém Ergoswiss je prakticky neomezené. Stoly, ať už pracovní, kancelářské, montážní, laboratorní, balící či CAD stoly, truhlářské lavice a různé pracovní plochy (prodejní pulty, platební pracoviště, check-in přepážky) se mohou pohybovat nahoru a dolů pomocí zvedacích sloupků nebo se naklápět a přizpůsobit se tak individuálním potřebám různých zaměstnanců.

Zvyšte produktivitu svých zaměstnanců

Dokonale upravené pracoviště zmírňuje únavu zaměstnanců, což vede ke snížení úrazů a nehod. Také snižuje výskyt zdravotních problémů, zejména potíží se zády. Ergonomická pracoviště podporují motivaci zaměstnanců a tím zvyšují produktivitu. Vezmeme-li tyto faktory v úvahu, je zjevné, jak se investice do systému Ergoswiss mohou vrátit zpět za pouhých několik měsíců.