Hřídelové spojky

Hřídelové spojky jsou určeny ke spojení dvou hřídelů s ohledem na různé parametry (nesouososti, absorpce vibrací, přenášený kroutící moment atd.)

Design obrázek kategorie
Haberkorn s.r.o.
Generála Vlachého 305
747 62  Mokré Lazce
Česká republika
tel.: +420 553 757 126
fax: +420 553 757 127
stroj.elementy@haberkorn.cz
Bezplatný kontakt pro slovenské zákazníky
tel.: 0800 042 204
fax: 0800 042 205
info@haberkorn.sk
Pohonné systémy » Hřídelová spojení » Hřídelové spojky
Oddělovací linka
HŘÍDELOVÉ SPOJKY

Hřídelové spojky jsou důležitou strojní součástí pro přenos mechanické energie mezi hnací a hnanou hřídelí stroje nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Eliminují axiální, radiální a úhlové nesouososti, tlumí rázy a torzní kmity hřídelí, eliminují vliv tepelné roztažnosti spojovaných součástí, zajišťují plynulý rozběh zařízení.

V oblasti pružných spojek nabízíme ekonomicky výhodné standardní pružné spojky TRASCO®, či spojky HRC, které zabezpečují přenos kroutícího momentu, absorbují špičkové zatížení a úhlové vibrace. Náboje spojek se liší velikostí a použitým materiálem a lze je dodat jako polotovary, nebo s konečnou úpravou dle požadavku (díra+drážka, pouzdro Taper Lock, s dlouhými náboji apod.).

Zubové spojky lze dodat buď s polyamidovou objímkou SITEX®, které pracují na principu dvojitého kardanu, tzn. že kompenzují vyšší radiální výchylky, nebo s ocelovou objímkou SITEX® ST. Speciální profil ozubení dovoluje přenášet vysoké kroutící momenty a kompenzovat především axiální vůli. Zubové spojky SITEX® FL a SITEX NYLEX® (kompletně vyrobeny z polyamidu) jsou určeny pro „lehké" aplikace.

Moderním konstrukčním prvkem je spojka EuroGrip® s pryžovou objímkou vyztuženou skleněnými vlákny, které poskytují vynikající tvarovou stálost i při vysokých otáčkách. Spojky jsou lehké, s nízkou setrvačností, určeny např. pro pohony přídavných zařízení motoru jako jsou alternátor, čerpadlo posilovače řízení nebo kompresor klimatizace.

V oblasti bezvůlových spojek, kde je nutná vysoká torzní tuhost spojek, nízká setrvačnost a vysoká spolehlivost doporučujeme spojky TRASCO® ES, s polyuretanovým elastickým členem, které zajišťují bezvůlový a bezúdržbový přenos kroutícího momentu během všech činností stroje. Náboje těchto spojek lze dodat bez úpravy, s úpravou (dírou, drážkou) GESF, se svěrnými náboji GESM nebo upínacími náboji GESA, resp. GESAP určenými pro velmi vysoké rychlosti. Rozměrově přesné polyuretanové elastické členy jsou dostupné ve čtyřech rozdílných tvrdostech.

Alternativou k bezvůlovým spojkám s polyuretanovým pružným členem jsou spojky s ocelovým vlnovcem SERVOPLUS®, vhodné pro servomotory, lineární pohony a další aplikace.

Lamelové spojky METALDRIVE® jsou rovněž bezvůlové a torzně tuhé spojky vyvinuté pro přenos vysokého kroutícího momentu i při vyšších otáčkách. V provedení s mezihřídelí jsou použitelné pro spojení dlouhých vzdáleností mezi hnací a hnanou hřídelí zařízení.

Pro snadné aplikace a přenos vyššího momentu lze s výhodou použít řetězové spojky nebo svěrná upínací pouzdra, pro spojení hřídelí stejných průměrů slouží velmi jednoduché korýtkové spojky.

Spojky JUBOFLEX® mají výjimečné elastické vlastnosti – redukce periodických nestejnoměrností a vynikající tlumení výkonových špiček pohonu. Navíc tyto spojky snáší nepoměrně vyšší vychýlení os hřídelí.

Oddělovací linka
CAD KNIHOVNY PRVKŮ
Oddělovací linka

© copyright Haberkorn s.r.o.    |     Mapa stránek  Ikona Sitemap     |     Textová verze stránek  Ikona text     |     Odběr novinek  Ikona News     |     RSS novinky  Ikona RSS     |     Facebook  Ikona Facebook     |     Google+  Ikona Google+