Ochrana zraku

Každý pracovník, který je při práci vystaven nebezpečí poranění očí nebo obličeje, musí být vybaven vhodným ochranným prostředkem, jako jsou ochranné brýle, obličejová maska nebo ochranný štít. Všechny pomůcky na ochranu očí by měly zajistit nejvyšší stupeň ochrany, zároveň by neměly při práci nijak omezovat a měly by poskytovat optimální pohodlí.

V naší nabídce naleznete ochranné brýle nejen pro ochranu zraku při práci, ale také brýle vhodné k využití pro sport a volnočasové aktivity.Lidské oko

Lidské oko je jedním z našich nejcitlivějších orgánů, který je třeba chránit před zraněními a škodlivými vlivy. Účinky rizik ohrožující lidské oko mohou způsobit závažné zdravotní následky, proto musí být při výběru vhodných prostředků na ochranu očí a obličeje věnována patřičná pozornost. Vyberte si z naší nabídky ochrany zraku a obličeje a zajistěte tak Vaší společnosti zdravé a produktivní zaměstnance.

Zapojte své zaměstnance při výběru brýlí!

Ochranné brýle plní svou funkci pouze tehdy, pokud jsou používány. Aby zaměstnanci nosili předepsané ochranné brýle bez výhrad, je důležité, aby maximálně podporovaly jejich pohodlí a cítili se v nich dobře. Zapojte své zaměstnance do výběru ochranných brýlí a dosáhnete tak optimálního souladu mezi požadavky na bezpečnost, komfort, ergonomii a design. Protože pouze ochranné brýle, které dobře padnou, se také nosí bez výhrad!