Ochrana zraku

Každý pracovník, ktorý je pri práci vystavený nebezpečenstvu poranenia očí alebo tváre, musí byť vybavený vhodným ochranným prostriedkom, ako sú ochranné okuliare, tvárová maska alebo ochranný štít. Všetky pomôcky na ochranu očí by mali zabezpečiť najvyšší stupeň ochrany, zároveň by nemali pri práci nijako obmedzovať a mali by poskytovať optimálne pohodlie.

V našej ponuke nájdete ochranné okuliare nielen pre ochranu zraku pri práci, ale aj okuliare vhodné na využitie pre šport a voľnočasové aktivity.Ľudské oko

Ľudské oko je jedným z našich najcitlivejších orgánov, ktorý je potrebné chrániť pred zraneniami a škodlivými vplyvmi. Účinky rizík ohrozujúce ľudské oko môžu spôsobiť závažné zdravotné následky, preto musí byť výberu vhodných prostriedkov na ochranu očí a tváre venovaná patričná pozornosť. Vyberte si z našej ponuky ochrany zraku a tváre a zaistite tak Vašej spoločnosti zdravých a produktívnych zamestnancov.

Zapojte svojich zamestnancov pri výbere okuliarov!

Ochranné okuliare plnia svoju funkciu len vtedy, ak sú používané. Aby zamestnanci nosili predpísané ochranné okuliare bez výhrad, je dôležité, aby maximálne podporovali ich pohodlie a cítili sa v nich dobre. Zapojte svojich zamestnancov do výberu ochranných okuliarov a dosiahnete tak optimálneho súladu medzi požiadavkami na bezpečnosť, komfort, ergonómiu a dizajn. Pretože iba ochranné okuliare, ktoré dobre sedia, sa tiež nosia bez výhrad!