Provozovny - Jednoduše, nablízku

Centrála společnosti Mokré Lazce

Stavba centrální haly v Mokrých Lazcích začala v roce 1996, tedy rok po založení společnosti. Slavnostní otevření proběhlo v listopadu roku 1996. Již po pěti letech začaly být prostory haly malé a došlo k přístavbě patra, ze stejného důvodu pak byla hala dále rozšířena ještě v roce 2004 a do současné podoby byla přestavěna v roce 2008.

V centrále nyní pracuje 130 zaměstnanců. Sídlí zde vedení společnosti, ekonomické a IT oddělení, marketing a především pak techničtí specialisté stavebnicových systémů a strojních elementů. Nachází se zde také montážní hala, kde vyrábíme konstrukce z hliníkových profilů, dopravníky, pracovní stoly apod. Část haly využívá také expedice divize Strojní elementy.

Adresa: Generála Vlachého 305, 747 62 Mokré Lazce

Provozovna Mokré Lazce

Druhá hala v Mokrých Lazcích se nachází na opačném konci obce oproti centrále. Tato hala byla vystavěna, protože centrálu nebylo možné dále rozšiřovat a její kapacita byla při dlouhodobém růstu společnosti nedostatečná. S výstavbou tzv. "Skladu 2" se začalo v roce 2012, otevření pak proběhlo v červenci roku 2013.

V této hale se nachází hlavní sklad divize Hydraulika a průmyslové hadice, zakázková výroba Strojních elementů a také se zde přestěhovala divize Oplocení. Pracuje zde 50 zaměstnanců. Zajímavostí haly je 12 metrů vysoký automatizovaný sklad.

Adresa: Sokolská 355, 747 62 Mokré Lazce

Provozovna České Budějovice

Pobočku v Českých Budějovicích společnost Haberkorn s.r.o. převzala v roce 2013 v rámci fúze s Ernst Glogar s.r.o. Pobočka se specializuje na sortiment hydraulických hadic a komponentů a také na průmyslové hadice. V současné době má 13 pracovníků a sídlí v průmyslovém areálu na Okružní ulici.

Adresa: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

Provozovna Liberec

Také liberecká pobočka přešla do vlastnictví Haberkorn s.r.o díky fúzi se společností Ernst Glogar a specializovala se také výhradně na hydrauliku. Původně pobočka sídlila v nevelkých prostorách suterénu historické vily, což bránilo jejímu rozvoji.

Novou moderní halu na ulici Rochlická v Liberci jsme dostavěli a otevřeli v květnu 2017. Nyní se pobočka mimo zavedený sortiment hydraulických hadic a komponentů zabývá také průmyslovými hadicemi a sortimentem hliníkových profilů. Pobočka se postupně rozrůstá, nyní je zde zaměstnáno 11 pracovníků.

Adresa: Rochlická 1799, 463 11 Liberec 30

Provozovna Trnava

Pobočka v Trnavě sídlí v pronajatých prostorách nedaleko průmyslové zóny. Otevřena byla v roce 2013 a hlavním cílem pobočky je přiblížení společnosti ke slovenským zákazníkům.

V současnosti se pobočka zaměřuje především na prodej hliníkových profilů a montáže konstrukcí. Zaměstnáno je zde 5 pracovníků, kteří postupně přebírají obsluhu slovenských zákazníků z centrály v Mokrých Lazcích.

Adresa: Zavarská 10/B, 917 01 Trnava