Prevádzky – Jednoducho, nablízku

Centrála spoločnosti Mokré Lazce

Stavba centrálnej haly v Mokrých Lazcoch začala v roku 1996, teda rok po založení spoločnosti. Slávnostné otvorenie prebehlo v novembri roku 1996. Už po piatich rokoch začali byť priestory haly malé a došlo k prístavbe poschodia, z rovnakého dôvodu potom bola hala ďalej rozšírená ešte v roku 2004 a do súčasnej podoby bola prestavaná v roku 2008.

V centrále teraz pracuje 130 zamestnancov. Sídli tu vedenie spoločnosti, ekonomické a IT oddelenie, marketing a predovšetkým potom technickí špecialisti stavebnicových systémov a strojných elementov. Nachádza sa tu tiež montážna hala, kde vyrábame konštrukcie z hliníkových profilov, dopravníky, pracovné stoly a pod. Časť haly sa využíva tiež pre expedíciu divízie Strojné elementy.

Adresa: Generála Vlachého 305, 747 62 Mokré Lazce

Prevádzka Mokré Lazce

Druhá hala v Mokrých Lazcoch sa nachádza na opačnom konci obce oproti centrále. Táto hala bola postavená, pretože centrálu nebolo možné ďalej rozširovať a jej kapacita bola pri dlhodobom raste spoločnosti nedostatočná. S výstavbou tzv. "Skladu 2" sa začalo v roku 2012, otvorenie potom prebehlo v júli 2013.

V tejto hale sa nachádza hlavný sklad divízie Hydraulika a priemyselné hadice, zákazková výroba Strojných elementov a tiež sa tu presťahovala divízia Oplotenia. Pracuje tu 50 zamestnancov. Zaujímavosťou haly je 12 metrov vysoký automatizovaný sklad.

Adresa: Sokolská 355, 747 62 Mokré Lazce

Prevádzka České Budějovice

Prevádzku v Českých Budejoviciach spoločnosť Habekorn s.r.o. prevzala v roku 2013 v rámci fúzie s Ernst Glogar s.r.o. Prevádzka sa špecializuje na sortiment hydraulických hadíc a komponentov a tiež na priemyselné hadice. V súčasnej dobe má 13 pracovníkov a sídli v priemyselnom areáli na Okružnej ulici.

Adresa: Okružná 2615, 370 01 České Budějovice

Prevádzka Liberec

Tiež liberecká prevádzka prešla do vlastníctva Haberkorn s.r.o. vďaka fúzii so spoločnosťou Ernst Glogar a špecializovala sa tiež výhradne na hydrauliku. Pôvodne pobočka sídlila v neveľkých priestoroch v suteréne historickej vily, čo bránilo jej rozvoju.

Novú modernú halu na ulici Rochlická v Liberci sme dostavali a otvorili v máji 2017. Teraz sa pobočka mimo zavedený sortiment hydraulických hadíc a komponentov zaoberá aj priemyselnými hadicami a sortimentom hliníkových profilov. Prevádzka sa postupne rozrastá, teraz je tu zamestnaných 11 pracovníkov.

Adresa: Rochlická 1799, 463 11 Liberec 30

Prevádzka Trnava

Prevádzka v Trnave sídli v prenajatých priestoroch neďaleko priemyselnej zóny. Otvorená bola v roku 2013 a hlavným cieľom pobočky je priblíženie spoločnosti ku slovenským zákazníkom.

V súčasnosti sa zameriava predovšetkým na predaj hliníkových profilov a montáže konštrukcií. Zamestnaných je tu 5 pracovníkov, ktorí postupne preberajú obsluhu slovenských zákazníkov z centrály v Mokrých Lazcoch.

Adresa: Zavarská 10 / B, 917 01 Trnava