Mobilné dezinfekčné stojany

Mobilné dezinfekčné stojany sú vyrobené z rúrkového systému pre štíhlu výrobu LPS a sú vhodné pre dezinfekciu rúk kdekoľvek v prevádzke alebo na montáži a všade tam, kde je potrebné zaistiť čistotu rúk.

  • Sú zhotovené z hliníkových rúrok D30 a príslušenstva.
  • Inštalácia na miesto prenesením alebo prevezením (ak je mobilný stojan vybavený kolesami).
  • Stojany je možné umývať liehovou dezinfekciou.
  • Podľa Vášho želania je možné stojany vybaviť dodatočne ďalším príslušenstvom napr. držiakom jednorazových rukavíc a ochranných okuliarov

Dezinfekčné stojany zhotovíme podľa Vášho priania a prispôsobíme Vašim požiadavkám, na základe skice Vám zašleme ponuku vrátane výkresu.

Stojany môžu stáť priamo na trubkách, môžu byť vybavené nastavovacími nožičkami alebo kolesami pre ľahké premiestňovanie. Ak budete potrebovať stojany uchytiť priamo na stôl alebo konštrukciu, navrhneme také riešenie, aby vyhovovalo vašim požiadavkám.

Mobilní dezinfekční stojany

Mobilný dezinfekčný stojan veľký

Stojan s úchytom na formát A3 (napr. pre postup na správnu dezinfekciu rúk), s držiakom dezinfekčného prostriedku a s odkvapovým žliabkom.

Výkres
- mobilný dezinfekčný stojan veľký

 

Mobilný dezinfekčný stojan malý

Menšej stojan s držiakom dezinfekčného prostriedku a s odkvapovým žliabkom.

Výkres
- mobilný dezinfekčný stojan malý

 

Mobilný dezinfekčný stojan malý - základňa H

Podstava tvaru "H" zo štvorhranných profilov 40 x 40 L pre zvýšenie stability stojanu.

Výkres
- mobilný dezinfekčný stojan malý základňa H

 

Mobilný dezinfekčný stojan malý nášľapný - základňa H

Tento stojan zaistí, že sa Vaši zamestnanci alebo zákazníci nedotknú rukami ničoho ani pri nevyhnutnom dezinfikovaní. Jedná sa o stojan s držiakom dezinfekčného prostriedku a dávkovaním cez nášľapný mechanizmus. Súčasťou stojanu je aj odkvapový žliabok.

Podstava tvaru "H" zo štvorhranných profilov 40 x 40 L pre zvýšenie stability stojanu. Výhodou stojanu je nášľapný mechanizmus, ktorý zamedzuje ďalším kontaktom s dávkovacou pumpičkou. Po uvoľnení pedálu sa nášľapný mechanizmu vráti späť do vrchnej polohy pre ďalšie dávkovanie.

Výkres
- mobilný dezinfekčný stojan malý nášľapný základňa H


Aktualizované: 11. 5. 2020