Paletkové dopravníky

Predstavujú efektívne uzavretý systém dopravy kusových výrobkov na technologických paletkách. Paletkové dopravníky sú ideálne pre realizácie výrobných a montážnych liniek obsahujúcich automaticky alebo manuálne vykonávané operácie na konkrétnych miestach danej linky. Dopravník je tvorený rámom z hliníkových drážkovaných profilov item, paletky Workpiece carriers, ktoré umožňujú pohyb a uchytenie výrobku počas procesu. Maximálne zaťaženie jednej paletky je až 50 kg. Paletkové dopravníky ponúkajú vysokú a opakovanú presnosť chodu a tiež tu existuje nízky počet rýchlo opotrebovateľných častí.

 

On-line konfigurátor paletkového dopravníka

 


Výhody systému na napätie 24V oproti verzii s pneumatickým okruhom

Zníženie času inštalácie a uvedenia do prevádzky:

 • nie je potreba pneumatických prvkov
 • odpadajú práce spojené s montážou pneumatických prvkov (kontrola tesnosti, montáž šróbenia).
 • plug and play - parametre sú integrované na elektronickej karte

Ochrana životného prostredia:

 • nízka spotreba energie
 • zníženie znečistenia ovzdušia
 • významné zníženie hluku

Významná úspora nákladov:

 • žiadny vzduch, žiadna údržba kompresora a ďalšie operácie súvisiace s úpravou vzduchu
 • znížené náklady na integráciu (odstránenie šróbenia, tvarovky a rúrky-hadice)

Jednoduché použitie:

 • elektronicky riadené parametre motora (zrýchlenie / spomalenie, rýchlosť)
 • možnosť priameho riadenia cez sieťovú zbernicu
 • bezpečnostné výhody - žiadne riziko úrazu elektrickým prúdom

Technické riešenie paletkových dopravníkov TLM

 • základný rám dopravníka z hliníkových drážkovaných profilov stavebnicového systému item
 • paletky Workpiece carriers umožňujúce pohyb a uchytenie výrobku počas procesu
 • dopravné jednotky Conveying units slúžiace pre dopravu a akumuláciu paletiek pomocou plochého remeňa
 • vratná jednotka 180° Returns 180° určená pre vrátenie paletiek z dopravnej na vratnú paralelnú dopravnú jednotku so zmenou smeru o 180° (zachovanie pozície paletky vzhľadom na smer dopravy)
 • prejazdy Cams zaisťujúce zmenu pohybu paletky v kolmom smere
 • krátke prejazdy Short cams - pre prejazd paletiek medzi paralelnými dopravnými jednotkami
 • triedenie Derivations umožňujúce prejazd paletiek v priamom smere alebo zmenu pohybu palety v kolmom smere
 • pohon tvorený kompaktnou jednotkou skladajúci sa z trojfázového asynchrónneho elektromotora a závitovkovej prevodovky, poloha pohonu je horizontálna alebo vertikálna smerom nadol
 • pohonné remene ploché alebo ozubené (závisí od typu aplikácie)
 • konštantnú rýchlosť
 • podstava, rovnako ako základný rám, z hliníkových drážkovaných profilov stavebnicového systému item
 • možnosť dodania vrátane elektrického zapojenia

Výhody paletkových dopravníkov TLM

 • patentovaný, jednoduchý a spoľahlivý systém (nízky počet rýchlo sa opotrebovateľných častí)
 • vysoká presnosť a opakovaná presnosť chodu (vhodné pre presné operácie vykonávané na linke s možnosťou presného pozíciovania v polohe)
 • optimalizácia času výrobného či montážneho cyklu
 • úspora v použití PLC vstupov a výstupov: bez kontrol pri prejazde v oblúkoch
 • vysoko modulárny systém so štandardizovanými prvkami a s minimálnymi nárokmi na údržbu
 • zaručená nízka úroveň spotreby energie
 • kostra dopravníka tvorená profilmi stavebnicového systému item s možnosťou jednoduchého pripojenia ďalších profilov alebo doplňujúcich technológií, popr. možnosť v budúcnosti dopravník modifikovať

Voliteľné príslušenstvo paletkových dopravníkov TLM

 • elektrické zapojenie dopravníkov vrátane stopérov a snímačov polohy
 • podstava
 • motor 1 x 230 V
 • výťahy

Paletkové dopravníky

TLM 1500 TLM 5000 TLM 2000