Paletkové dopravníky

Představují efektivní uzavřený systém dopravy kusových výrobků na technologických paletkách. Paletkové dopravníky jsou ideální pro realizace výrobních a montážních linek obsahujících automaticky nebo manuálně prováděné operace na konkrétních místech dané linky. Dopravník je tvořený rámem z hliníkových drážkovaných profilů item, paletkami Workpiece carriers, které umožňují pohyb a uchycení výrobku během procesu. Maximální zatížení jedné paletky je až 50 kg. Paletkové dopravníky nabízí vysokou a opakovanou přesnost chodu a také zde existuje nízký počet rychle opotřebovatelných částí.

 

On-line konfigurátor paletkového dopravníku

 


Výhody systému na napětí 24V oproti verzi s pneumatickým okruhem

Snížení času instalace a uvedení do provozu:

 • není potřeba pneumatických prvků
 • odpadají práce spojené s montáží pneumatických prvků (kontrola těsnosti, montáž šroubení,…)
 • plug and play - parametry jsou integrovány na elektronické kartě

Ochrana životního prostředí:

 • nízká spotřeba energie
 • snížení znečištění ovzduší
 • významné snížení hluku

Významná úspora nákladů:

 • žádný vzduch, žádná údržba kompresoru a další operace spojené s úpravou vzduchu
 • snížené náklady na integraci (odstranění šroubení, tvarovky a trubky-hadice)

Snadné použití:

 • elektronicky řízené parametry motoru (zrychlení / zpomalení, rychlost)
 • možnost přímého řízení přes síťovou sběrnici
 • bezpečnostní výhody - žádné riziko úrazu elektrickým proudem

Technické řešení paletkových dopravníků TLM

 • základní rám dopravníku z hliníkových drážkovaných profilů stavebnicového systému item
 • paletky Workpiece carriers umožňující pohyb a uchycení výrobku během procesu
 • dopravní jednotky Conveying units sloužící pro dopravu a akumulaci paletek pomocí plochého řemene
 • vratná jednotka 180° Returns 180° určená pro vracení paletek z dopravní na vratnou paralelní dopravní jednotku se změnou směru o 180° (zachování pozice paletky vzhledem ke směru dopravy)
 • přejezdy Cams zajišťující změnu pohybu paletky v kolmém směru
 • krátké přejezdy Short cams – pro přejezd paletek mezi paralelními dopravními jednotkami
 • třídění Derivations umožňující průjezd paletek v přímém směru nebo změnu pohybu palety v kolmém směru
 • pohon tvořený kompaktní jednotkou skládající se z třífázového asynchronního elektromotoru a šnekové převodovky, poloha pohonu je horizontální nebo vertikální směrem dolů
 • pohonné řemeny ploché nebo ozubené (závisí na typu aplikace)
 • konstantní rychlost
 • podstava, stejně jako základní rám, z hliníkových drážkovaných profilů stavebnicového systému item
 • možnost dodání včetně elektrického zapojení

Přednosti paletkových dopravníků TLM

 • patentovaný, jednoduchý a spolehlivý systém (nízký počet rychle se opotřebovatelných částí)
 • vysoká přesnost a opakovaná přesnost chodu (vhodné pro přesné operace vykonávané na lince s možností přesného pozicování v poloze)
 • optimalizace času výrobního či montážního cyklu
 • úspora v použití PLC vstupů a výstupů: bez kontrol při průjezdu v obloucích
 • vysoce modulární systém se standardizovanými prvky a s minimálními nároky na údržbu
 • zaručená nízká úroveň spotřeby energie
 • kostra dopravníku tvořená profily stavebnicového systému item s možností snadného připojení dalších profilů nebo doplňujících technologií, popř. možnost v budoucnu dopravník modifikovat

Volitelné příslušenství paletkových dopravníků TLM

 • elektrické zapojení dopravníků včetně stoperů a snímačů polohy
 • podstava
 • motor 1 x 230 V
 • zdviže a výtahy

Paletkové dopravníky

TLM 1500 TLM 5000 TLM 2000