Pásové dopravníky

Sú určené predovšetkým na prepravu kusových výrobkov rôznych vlastností. Základom je rám z hliníkových drážkovaných profilov item, hnací a hnaný bubon a transportný pás podopretý oceľovým nerezovým plechom. Pásové dopravníky sú cenovo najvýhodnejším variantom.Prednosti pásových dopravníkov

 • cenovo najvýhodnejší variant
 • rýchla montáž a dodanie dopravníkov - dodací termín dopravníkov v štandardnom prevedení do 14 dní
 • dopravníky vyrábané podľa požiadaviek zákazníka, tzn. "na mieru"
 • možnosť riešiť špeciálne požiadavky zákazníkov ako napr. dopravník do ESD prostredia
 • široká ponuka pásov umožňujúca nájsť optimálne riešenie pre zákazníka s ohľadom na materiál a vlastnosti pásov (napr. potravinársky, odolný olejom alebo adhezívny, farebné prevedenie čierny, modrý, zelený alebo biely)
 • kostra dopravníkov tvorená profilmi stavebnicového systému item s možnosťou jednoduchého pripojenia ďalších profilov alebo doplňujúcich technológií, popr. možnosť v budúcnosti dopravník modifikovať
 • tichý chod predurčujúci dopravníky k zástavbe do montážnych liniek so stálou obsluhou

Technické riešenie štandardného pásového dopravníka

 • základný rám dopravníka z hliníkových drážkovaných profilov stavebnicového systému item
 • kompaktný hnací a hnaný oceľový bubon
 • hliníkové držiaky hnacieho a hnaného bubna s naklápajúcimi guličkovými ložiskami pre nastavovanie a dopnutie transportného pásu
 • pohon tvorený kompaktnou jednotkou, skladajúci sa z trojfázového asynchrónneho elektromotora a závitovkovej prevodovky, popr. pohon doplnený o vložený prevod s ozubeným remeňom. Pri väčších zaťaženiach použitie kužeľočelnej prevodovky.
 • transportný pás rôznych vlastností (PVC, PU, ​​textilný pás - podrobnejší popis pásov viď kapitola 10) i výrobcov. Možnosť doplnenia o priečne hradítka, vodiace kliny a vlnovce.
 • podkladový plech pod hornou vetvou pásu pre jej podopretie po celej ploche a zníženie trenia
 • podperné valčeky priemeru 50 mm (Al alebo PVC) umiestnené pod dolnou vetvou pásu pri dlhších dopravníkov (nad 2 m), brániace jej prevesovaniu
 • rýchlosť konštantná alebo s možnosťou regulácie použitím frekvenčného meniča. Pri dopravníku s vloženým prevodom ďalej možnosť zmeny konštantnej rýchlosti výmenou vloženého prevodu, skladajúceho sa z ozubeného remeňa, dvoch remeníc a napínacej kladky.
 • podstava, rovnako ako základný rám, z hliníkových drážkovaných profilov stavebnicového systému item. Variant tiež vo výškovo prestaviteľnom (ručne, pohonom) alebo šikmom prevedení. 
 • možnosť dodania vrátane elektrického zapojenia s motorovým spúšťačom alebo s frekvenčným meničom

Voliteľné príslušenstvo pásových dopravníkov

 • elektrické zapojenie dopravníkov vrátane prvkov ako optické čidlá s odrazkou, bezpečnostné STOP tlačidlá, frekvenčný menič, motorový spúšťač a pod.
 • podstava
 • motor 1 x 230 V 
 • nerezový podkladový plech s pravouhlými alebo šikmými ohybmi pre vedenie materiálu
 • bočné vedenie nastaviteľné iba v horizontálnom alebo v horizontálnom i vertikálnom smere
 • mechanické koncové dorazy

Špeciálne riešenie pásových dopravníkov

 • dopravník bez podstavy - vhodný k zástavbe do zákazníkovho zariadenia
 • dopravník s podstavou, rampou a osvetlením - pre operácie prebiehajúce priamo na dopravníku
 • dopravník s ostrou hranou - umožňujúci prejazd drobného materiálu
 • lomený dopravník - pre výškovú zmenu toku materiálu
 • dopravník s pásom do ESD prostredia - na prepravu materiálu predovšetkým v elektrotechnickom priemysle, kedy je treba zabezpečiť, aby nedošlo k statickému výboju
 • dopravník s drôteným pásom - určený pre prepravu materiálu s teplotou až 200°C alebo materiálu s ostrými hranami
 • pásová zákruta - samostatne stojaca alebo ako súčasť priameho úseku dopravníka

Realizácie