Pásové dopravníky

Jsou určeny především k přepravě kusových výrobků různých vlastností. Základem je rám z hliníkových drážkovaných profilů item, hnací a hnaný buben, a transportní pás podepřený ocelovým nerezovým plechem. Pásové dopravníky jsou cenově nejvýhodnější variantou.Přednosti pásových dopravníků

 • cenově nejvýhodnější varianta
 • rychlá montáž a dodání dopravníků – dodací termín dopravníků ve standardním provedení do 14 dnů
 • dopravníky vyráběny dle požadavků zákazníka, tzn. „na míru“
 • možnost řešit speciální požadavky zákazníků jako např. dopravník do ESD prostředí
 • široká nabídka pásů umožňující najít optimální řešení pro zákazníka s ohledem na materiál a vlastnosti pásů (např. potravinářský, odolný olejům nebo adhezivní, barevné provedení černý, modrý, zelený nebo bílý)
 • kostra dopravníků tvořená profily stavebnicového systému item s možností snadného připojení dalších profilů nebo doplňujících technologií, popř. možnost v budoucnu dopravník modifikovat
 • tichý chod předurčující dopravníky k vestavění do montážních linek se stálou obsluhou

Technické řešení standardního pásového dopravníku

 • základní rám dopravníku z hliníkových drážkovaných profilů stavebnicového systému item
 • kompaktní hnací a hnaný ocelový buben
 • hliníkové držáky hnacího a hnaného bubnu s naklápěcími kuličkovými ložisky pro seřizování a dopnutí transportního pásu
 • pohon tvořený kompaktní jednotkou, skládající se z třífázového asynchronního elektromotoru a šnekové převodovky, popř. pohon doplněný o vložený převod s ozubeným řemenem. U větších zatížení použití kuželočelní převodovky.
 • transportní pás různých vlastností (PVC, PU, textilní pás – podrobnější popis pásů viz kapitola 10) i výrobců. Možnost doplnění o příčná hradítka, vodící klíny a vlnovce.
 • podkladový plech pod horní větví pásu pro její podepření po celé ploše a snížení tření
 • podpěrné válečky průměru 50 mm (Al nebo PVC) umístěné pod dolní větví pásu u delších dopravníků (nad 2 m), bránící jejímu prověšování
 • rychlost konstantní nebo s možností regulace použitím frekvenčního měniče. U dopravníku s vloženým převodem dále možnost změny konstantní rychlosti výměnou vloženého převodu, skládajícího se z ozubeného řemene, dvou řemenic a napínací kladky.
 • podstava, stejně jako základní rám, z hliníkových drážkovaných profilů stavebnicového systému item. Varianta také ve výškově přestavitelném (ručně, pohonem) nebo šikmém provedení.
 • možnost dodání včetně elektrického zapojení s motorovým spouštěčem nebo s frekvenčním měničem

Volitelné příslušenství pásových dopravníků

 • elektrické zapojení dopravníků včetně prvků jako optická čidla s odrazkou, bezpečnostní STOP tlačítka, frekvenční měnič, motorový spouštěč apod.
 • podstava
 • motor 1 x 230 V
 • nerezový podkladový plech s pravoúhlými nebo šikmými ohyby pro vedení materiálu
 • boční vedení stavitelné pouze v horizontálním nebo v horizontálním i vertikálním směru
 • mechanické koncové dorazy

Speciální řešení pásových dopravníků

 • dopravník bez podstavy – vhodný k vestavění dopravníku do zákazníkova zařízení
 • dopravník s podstavou, rampou a osvětlením – pro operace probíhající přímo na dopravníku
 • dopravník s ostrou hranou – umožňující přejezd drobného materiálu
 • lomený dopravník – pro výškovou změnu toku materiálu
 • dopravník s pásem do ESD prostředí – k přepravě materiálu především v elektrotechnickém průmyslu, kdy je třeba zajistit, aby nedošlo ke statickému výboji
 • dopravník s drátěným pásem – určený pro přepravu materiálu s teplotou až 200 °C nebo materiálu s ostrými hranami
 • pásová zatáčka – samostatně stojící nebo jako součást přímého úseku dopravníku

Realizace


Pásový dopravník - přímý Pásový dopravník - přímý Lomený pásový dopravník
Pásový dopravník Pásový dopravník Pásový dopravník - zatáčka