Prvky pohonu

Pre prenos krútiaceho momentu na lineárnu jednotku sa využíva trecie svorné spojenie.

Pohonné sady obsahujú spojku a skriňu spojky, prípadne prírubu. Sú k dispozícií varianty pre konkrétny typ lineárnej jednotky, prevodovky a motora tzv. Plug ´n´ play alebo ako univerzálne riešenie pre vytváranie vlastných konfigurácií.

Synchronizačné sady sa potom využívajú pre prepojenie niekoľkých paralelných lineárnych jednotiek.Hnacie sady ´n´ plug

Všetky prvky z našej rady lineárneho vedenia sú kompatibilné. Nie je potreba jednotlivé diely ďalej strojne opracovávať pre pripojenie konkrétneho motora alebo prevodovky. Všetko je už vopred pripravené. To platí aj pre už vyrobené a používané lineárne jednotky.

Univerzálne hnacie sady

Univerzálne hnacie sady prepájajú Vami vybranú lineárnu jednotku s motorom. Strojovým obrábaním môžete spojku upraviť pre pripojenie konkrétneho typu motora. Závisí len na príslušnom priemere a hĺbke zasunutia hnacieho hriadeľa. Je dôležité zabezpečiť presné zarovnanie oboch polovíc spojky tak, aby nedošlo k nekruhovému chodu a následne predčasnému opotrebovaniu.

Sady pre synchronizáciu

Sady pre synchronizáciu obsahujú spojky, ktoré sú namontované medzi dvoma paralelnými lineárnymi jednotkami a sú spojené synchronizačným hriadeľom zodpovedajúcej dĺžky.

Príslušenstvo

Synchronizačné trubky, hriadele, krycie sady a kanálové profily sú užitočným príslušenstvom pri použití synchronizácie.

Krycie sady a kanálové profily bránia synchronizačnému hriadeľu prichádzať do styku s vonkajšími vplyvmi. Tým sa zvyšuje prevádzková spoľahlivosť a životnosť.