Spojky, obmedzovače, kĺby, drážkové hriadele

Použite na spojenie dvoch hriadeľov niektorú z našich spojok. Pre Vašu aplikáciu Vám pomôžeme vybrať tú najvhodnejšiu, či už to bude spojka pružná, alebo bezvôľová. Chcete predísť škodám v dôsledku preťaženia stroja? Použite niektorý z našich obmedzovačov krútiaceho momentu. V našej ponuke nájdete aj hriadeľové kĺby, drážkové hriadele a náboje. A to všetko aj v neštandardných prevedeniach podľa Vašich požiadaviek.Návrh obmedzovača krútiaceho momentu

Ak navrhujete nové zariadenie, alebo chcete optimalizovať alebo skontrolovať existujúce, obráťte sa na nás. Vyplňte nižšie uvedený formulár a pošlite nám ho. Naši špecialisti Vám pomôžu s voľbou správneho obmedzovača krútiaceho momentu, optimálneho pre Vašu aplikáciu.

CAD databáza spojok a obmedzovačov

Nemáte čas pri konštrukcii zariadení kresliť každú súčiastku? Použite databázu CAD výkresov spojok a obmedzovačov krútiaceho momentu vo všetkých základných 2D a 3D formátoch.

CAD knižnice obmedzovačov (server TraceParts):  

CAD knižnice spojek (server TraceParts): 

Databáza obsahuje všetky štandardné typy spojok a obmedzovačov krútiaceho momentu, ktoré nájdete v našej ponuke. Všetky parametre a materiály sú zhodné s dielmi, ktoré Vám následne dodáme.

Postup nastavenia obmedzovačov krútiaceho momentu pre modely 6.205 - 10.400

Na zabezpečenie správnej funkcie obmedzovača je nutné postupovať pri nastavení podľa uvedeného postupu.

Hriadeľové spojky

Hriadeľové spojky sú dôležitou strojnou súčasťou pre prenos mechanickej energie medzi hnacím a hnaným hriadeľom stroja alebo medzi jednotlivými časťami stroja či mechanizmu.

Eliminujú axiálne, radiálne a uhlové nesúososti, tlmia rázy a torzné kmity hriadeľom, eliminujú vplyv tepelnej rozťažnosti spájaných súčastí, zaisťujú plynulý rozbeh zariadenia.

Obmedzovače krútiaceho momentu

Obmedzovače krútiaceho momentu plnia bezpečnostnú funkciu tam, kde je nutné chrániť zariadenie pred nebezpečným preťažením a nárazmi stroja. Znižujú tak neplánované prestoje a eliminujú poruchy zariadení. Obmedzovače krútiaceho momentu sú nastaviteľné na definovaný limit a pri jeho presiahnutí odstavia zariadenie z prevádzky.